Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Melampyrum cristatum
Rozšíření: Evropa (kromě nejjižnějších a nejsevernějších oblastí), na východě areál zasahuje až po Altaj. U nás se vyskytuje roztroušeně především v teplých oblastech, v horách chybí.
Ekologie: Roste na loukách, v lesních lemech a křovinách, v pásmu nížin až pahorkatin.
Popis: Jednoletá, poloparazitická bylina, 15–50 cm vysoká, lodyha přímá, větvená, listy kopinaté, celokrajné, horní někdy na bázi se zuby, květenství hustě čtyřhranné, 10–30květé, horní listeny červené, žlábkovitě přeložené podle střední žilky, dolní jen při bázi, ostatní po celém okraji s jemnými, hřebenovitými zuby, koruna bledě žlutá, purpurově naběhlá, korunní trubka 2krát delší než kalich, horní pysk koruny z boku smáčklý, dolní pysk se 2 hrbolky poblíž ústí, kvete od května do září. Plodem je tobolka.
Druh je značně variabilní, na našem území se rozlišují dvě variety – var. cristatum je vyšší, lodyžních článků má většinou více než 7, kvetoucích větví je většinou více než 2 páry, kvete až od června; var. solstitiale má jen 5–7 lodyžních článků, kvetoucích větví jen 1–2 páry, kvete již na přelomu května a června.
Ohrožení a ochrana: Nominátní varieta je řazena mezi ohrožené taxony naší květeny (C3), var. solstitiale mezi taxony silně ohrožené (C2b). Na Slovensku je druh hodnocen jako potenciálně zranitelný (NT).
Melampyrum cristatumMelampyrum cristatum
Melampyrum cristatumMelampyrum cristatum
Fotografoval Jindřich Houska, dne 11. 6. 2005 (Bílé Karpaty, Čertoryje).