Syn.: Marinellia nemoralis Bub.
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité

Melampyrum nemorosum

Rozšíření: Černýš hajní je rozšířen především ve střední Evropě, jeho areál však zasahuje až po Ural, na sever až po jižní Skandinávii, na jih až po Slovinsko. V areálu je rozlišováno několik vnitrodruhových taxonů. U nás je jeho výskyt roztroušený, místy je však poměrně hojný, přičemž jsou rozlišovány dvě variety: kromě nominátní je to ještě už v květnu kvetoucí var. praecox.

Ekologie: Černýš hajní vyhledává především lesní lemy, křoviny, křovinaté stráně, lesní světliny, výjimečně i mezofilní louky. Roste od nížin až po horské oblasti. Kvete od června do srpna (září).

Popis: Jednoletá bylina o výšce 15–40 cm, někdy i vyšší (do 70 cm), mívá pět a více lodyžních článků. Střední lodyžní listy většinou širší než 1 cm, horní listeny zpravidla modrofialově zbarveny, výjimečně bílé, zelené nebo i červené. Kalich hustě kadeřavě chlupatý, koruna 15–25 mm dlouhá, žlutá, v dolní části rezavě zabarvená. Rostliny bývají hodně proměnlivé ve výšce, rozvětvení, šíři listů, počtu děložních článků i v jiných znacích.

Ohrožení a ochrana: Zákonem chráněný druh ve Švýcarsku.

Melampyrum nemorosumMelampyrum nemorosum
Melampyrum nemorosum

Fotografováno ve dnech 11. 6. 2004 (Lubomír Rak: Bílé Karpaty, Zahrady pod Hájem) a 19. 6. 2009 (Tomáš Mrázek: Bubovice).