Syn.: Melampyrum nemorosum subsp. moravicum auct. non H. Braun, Melampyrum nemorosum subsp. zingeri Ganeschin
Česká jména: černýš hajní časný (Slavík et al. 2000)
Slovenská jména: čermeľ hájny Zingerov (Goliašová et al. 1997)
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité

Melampyrum nemorosum var. praecox

Rozšíření: Vyskytuje se pravděpodobně v celém areálu černýše hajního (Melampyrum nemorosum), ale vzácněji, dosud jsou ověřitelné údaje známy ze středního Ruska (odtud byl popsán poddruh M. n. subsp. zingeri), Ukrajiny, Rumunska, Slovenska, Česka a Skandinávie. V Čechách se vyskytoval na Mělnicku a na Babinských loukách, kde snad přežívá dosud. Roztroušeně se vyskytuje na bělokarpatských loukách, odtud přesahuje do sousedních západo- i východokarpatských oblastí.

Ekologie: Vyskytuje se na mezofilních nebo i sušších květnatých loukách, na hlubších, živných, na báze bohatých půdách. Kvete na přelomu května a června.

Melampyrum nemorosum var. praecox

Popis: Jednoletá polocizopasná rostlina vysoká 15–40 cm. Lodyhy jsou přímé, jednoduché, pokud větvené, pak jsou tyto větve krátké, často sterilní (nebo jen horní 1–2 páry kvetoucí), lodyžních článků je obvykle 2–5, alespoň některé jsou delší než příslušné lodyžní listy. Listy jsou vstřícné, pýřité, střední lodyžní listy jsou celokrajné, do 1,5 cm široké. Květy vyrůstají v jednostranném hroznu s nápadnými listeny, horní listeny jsou téměř výhradně modrofialové. Květy jsou souměrné, kalich je čtyřcípý, kadeřavě chlupatý, koruna je dvoupyská, žlutá, korunní trubka je v dolní části rezavá a na bázi zahnutá. Plodem je tobolka.

Záměny: Luční, zřetelně ranější typ černýše hajního, rostliny na snímcích kvetly už v první polovině května. Oproti M. n. var. nemorosum má obvykle užší listy, méně lodyžních článků (3–5), některé z nich navíc bývají delší než listy, kvetoucích větví bývá též méně nebo zcela chybí. Vyskytují se ovšem přechody a všechny jedince není vždy možno správně přiřadit, hodnotit je nutno celé populace. Časný typ je u nás výrazně méně proměnlivý než černýš hajní pravý.

Ohrožení a ochrana: Zřetelně vzácnější typ než černýš hajní pravý, český Červený seznam (2012) jej řadí do kategorie rostlin kriticky ohrožených (C1t).

Melampyrum nemorosum var. praecox
Melampyrum nemorosum var. praecox
Melampyrum nemorosum var. praecox
Melampyrum nemorosum var. praecox

Fotografováno dne 12. 5. 2019 (Česko, Morava, Bílé Karpaty, PR Machová).