Syn.: Melampyrum vulgatum Pers., Melampyrum commutatum Tausch, Melampyrum alpestre Brügger, Melampyrum pratense L. subsp. alpestre (Brügger) Ronniger, Melampyrum fagetorum Velen.
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Melampyrum pratense
Rozšíření: Roste kromě nejjižnějších částí v celé Evropě, na východ zasahuje až na Altaj. U nás v celém území, hojně až velmi hojně zejména v oreofytiku a mezofytiku.
Ekologie: Vyskytuje se v nejrůznějších lesích, na pasekách, v lesních lemech, na okrajích cest, na horských a subalpínských ladech, vřesovištích a rašeliništích. Dává přednost kyselejším půdám. Jako u všech černýšů se jedná o hemiparazitický druh, nejčastějšími hostitelskými rostlinami jsou dřeviny z čeledí Fagaceae, Pinaceae a keříčky z čeledi Vacciniaceae (Ericaceae) i jiných.
Melampyrum pratense
Popis: Jednoleté byliny, vysoké (5–)10–40(–50) cm. Lodyha přímá, téměř nevětvená až velmi bohatě větvená. Listy čárkovitě kopinaté až vejčité, až 10 cm dlouhé, celokrajné, kratičce pýřité. Úzké hrozny v dolní části řídké, v horní hustší, jednostranné. Listeny zelené nebo na osluněných stanovištích rezavě naběhlé, dolní podobné listům, horní různého tvaru, na bázi s několika páry dlouhých a širokých zubů. Kalich do 8 mm dlouhý, různého tvaru, kališní trubka na žilkách zelená, mezi žilkami obvykle rezavě naběhlá, kališní cípy zelené, dolní mírně vzhůru zahnuté, koruna 9–16 mm dlouhá, nejčastěji alespoň dvakrát delší než kalich, v různých barevných odstínech a přechodech bílé a žluté. Horní pysk ze stran smáčklý, dolní za plného květu od horního odkloněný. Plodem je tobolka. Druh kvete od června do září.
Poznámka: Velice proměnlivý druh, populace se liší podle stanovištních i sezónních podmínek.
Melampyrum pratenseMelampyrum pratense
Melampyrum pratense
Melampyrum pratense
Fotografováno dne 12. 7 .2009 (u Tetřevích bud v Krkonoších).