Česká jména: medokvět širolistý (Presl 1846)
Čeleď: Francoaceae A. Juss

Melianthus major

Rozšíření: Endemit Jihoafrické republiky, roste v provinciích Northern, Western a Eastern Cape. Z Indie, jihu Austrálie a Nového Zélandu jsou hlášeny případy zplanění.
Ekologie: Typickým stanovištěm jsou břehy potoků, v území se zimními srážkami a letním suchem. Vystupuje až do nadmořské výšky téměř 1400 m. Květy obsahují hojnost nektaru a jsou opylovány ptáky.
Melianthus major
Popis: Nepříjemně páchnoucí polokeř až keř vysoký 0,5–2,4 m. Listy jsou střídavé, lichozpeřené, s 4–7 jařmy, 30–40 cm dlouhé, nápadně sivozelené, vřeteno je křídlaté, palisty jsou přítomny; lístky jsou kopinaté, 4–12 cm dlouhé, hrubě zubaté. Květy tvoří koncový, 30–40 cm dlouhý hrozen, vyrůstají po 2–4 a jsou podepřeny 1–2 cm dlouhými listeny; kalich je 5četný, 1–2,5 cm dlouhý, kališní lístky jsou volné, tmavočervené, delší než koruna, spodní kališní lístek má nápadnou vakovitou ostruhu; volné korunní lístky jsou 4, rovněž tmavočervené; tyčinky jsou 4, dvoumocné; svrchní semeník tvoří 4 srostlé plodolisty. Plody jsou blanité tobolky.
Ohrožení a ochrana: Zdá se, že v současnosti není příliš ohrožen, a proto je v Červeném seznamu květeny Jihoafrické republiky (2009) zařazen mezi druhy vyžadující pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Celá rostlina je prudce jedovatá, obsahuje glykosidické látky ovlivňující kardiovaskulární systém.

Melianthus majorMelianthus major
Melianthus major
Melianthus major

Fotografováno dne 22. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, Tulbagh).