Syn.: Melica sibirica Lam.
České mená: strdivka největší (Dostál 1950), strdivka vysoká (Kubát 2002)
Slovenské mená: mednička najvyššia (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Melica altissima
Rozšírenie: Vyskytuje sa od Rakúska, Slovenska a Maďarska cez Ukrajinu, Rumunsko a Balkánsky polostrov až po južný Ural, Kaukaz, východné Turecko, severný Irán a Strednú Áziu. Sekundárne v západnej Európe (napr. Švédsko, Nemecko) a zavlečená aj do Mexika a Kanady.
V ČR považovaná za nepôvodný druh, uvádza sa napr. pri Jaroměři, Uničove, v okolí Brna, Skalici nad Svitavou a pri Mikulove. V SR v minulosti vo viniciach nad Bratislavou a pri Šahách, recentne sa uvádza v Malých Karpatoch (Záruby), v Považskom Inovci (Bezovec), pri Plášťovciach a na Dreveníku pri Spišskom Podhradí.
Ekológia: Rastie v pahorkatinách na skeletnatých kamenitých pôdach bohatých na živiny, osídľuje svetlé suťové listnaté lesy a krovinaté skalnaté stráne.
Melica altissima
Opis: Trváca, voľne trsnatá drsná tráva vysoká 60–200 cm. Steblá priame, hrubé, pozdĺžne ryhované, kolienkato vystúpavé. Listy ploché, 10–30 cm dlhé, 5–15 mm široké, jazýček blanitý, 4–5 mm dlhý, listové pošvy uzavreté. Súkvetím je hustá, v dolnej časti prerušovaná metlina kláskov dlhá 10–20 cm, klásky krátko stopkaté, biele, svetlohnedé až červenkasté, 7–10 mm dlhé, plevy približne rovnaké, elipsovité až vajcovité, tupé, opadavé, plevice fertilných kvetov vajcovité, končisté, blanito obrúbené, asi 10 mm dlhé, plievočky dvojžilové. Plodom je úzko elipsoidné zrno, dlhé asi 3 mm. Kvitne od júna do júla.
Melica altissimaMelica altissima
Melica altissimaMelica altissima
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku patrí medzi kriticky ohrozené (CR) a zákonom chránené druhy (§). Mednička najvyššia je ohrozená nešetrnou ťažbou dreva i sekundárnou sukcesiou, vzhľadom na dekoratívny vzhľad nemôžeme vylúčiť ani vykopávanie rastlín záhradkármi (lokality sú v blízkosti turistických chodníkov).
Poznámka: Dekoratívna a jedovatá rastlina (obsahuje kyanogénnu zlúčeninu triglochinín). Vo východnej Európe považovaná za dobrú krmovinu.
Melica altissima
Foto: 15. 7. 2011 (Slovensko, Plášťovce).