Syn.: Mentha ×villosa Huds., Mentha nemorosa Willd., Mentha spicata × Mentha suaveolens
Čeleď: Lamiaceae Martinov – hluchavkovité
Mentha × rotundifolia
Rozšíření: Vyskytuje se zejména v západní Evropě a ve Středozemí. Ale okrajově i jinde v Evropě jako zplanělé populace. Výskyt lze předpokládat i v Severní Americe, kde se vyskytují oba rodičovské druhy. U nás se vyskytují původem zplanělé populace roztroušeně, často poblíž sídel a sídlištních enkláv, odkud se šíří. Téměř chybí na jižní Moravě. Na Slovensku se vyskytuje pouze jako ojediněle zplaňující z pěstovaných kultur.
Ekologie: Roste na poloruderálních stanovištích, rumištích, podél cest a na vlhkých místech, nejčastěji v blízkém okolí zahrad a domů, také v místech starého osídlení. Kvete od července do září.
Popis: Kříženec druhů Mentha spicata L. a Mentha suaveolens Ehrh. Vytrvalá výrazně aromatická bylina s lodyhou přímou nebo polovzpřímenou, vysokou i více jak 1 m a výrazným květenstvím. Lodyha je hranatá, hustě chlupatá nazpět zahnutými chlupy. Listy jsou téměř přisedlé na lodyhu, mají protáhle vejčitý tvar, na obvodu pilovitě zubatá. Na líci krátce chlupaté, na chlupatém rubu je výrazná žilnatina. Květenství je husté, dlouhé až 9 cm, kalich chlupatý, hluboko střižený, květy světle růžové.
Využití: Dříve mnohdy pěstovaná jako aromatická rostlina, používaná často v čajových směsích.
Poznámka: Velmi podobná je Mentha suaveolens Ehrh., která pochází ze západní Evropy, a u nás je vzácně pěstovaná. Liší se nevýraznou žilnatinou na rubu listu.
Mentha x rotundifoliaMentha x rotundifolia
Mentha x rotundifoliaMentha x rotundifolia
Mentha x rotundifolia
Fotografováno 14. 9. 2007 (Krušné hory).