Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité
Menziesia ferruginea
Rozšíření: Areál se táhne na západě Severní Ameriky od Aljašky po severní Kalifornii. Do rodu Menziesia náleží celkem 7–10 druhů; 2 z nich rostou v Severní Americe (kromě tohoto ještě Menziesia pilosa na východě USA), ostatní v Japonsku.
Ekologie: Roste v různých typech lesů na chudých mezických až vlhkých stanovištích (i na okrajích rašelinišť), od mořského pobřeží až po subalpinský stupeň. Často vytváří husté porosty.
Menziesia ferruginea
Popis: Statnější, 1–2,5 m vysoký opadavý keř; mladší větve jsou jemně chlupaté nebo žláznaté, starší jsou lysé, s borkou odlupující se v plátcích. Listy jsou střídavé, krátce řapíkaté, vejčité až vejčitě kopinaté nebo taky obvejčité až obvejčitě obkopinaté, 3–6 cm dlouhé, 0,3–2 cm široké, světle zelené, na ploše stopkatě žláznaté, na bázi klínovité, na okraji žláznatě brvité, na vrcholu špičaté nebo zaokrouhlené a s nasazenou špičkou. Zpravidla 4četné květy tvoří okolíky nebo chocholíky; stopky květní jsou 1–3 cm dlouhé; kališní lístky jsou trojúhelníkovité, 0,5–1 mm dlouhé, na okraji třásnitě brvité; koruna je baňkovitá, posléze až zvonkovitá, 6–10 mm dlouhá, zelenavá nebo bělavá, často s červenavým nebo bronzovým nádechem, korunní cípy jsou asi 1,5 mm dlouhé; tyčinek je 8 a mají chlupaté nitky; semeník je svrchní. Plodem je vejcovitá, 5–8 mm dlouhá tobolka.
Menziesia ferruginea
Využití: V zahradnické praxi je tento druh ceněn především pro ozdobné listy, které se na podzim nápadně vybarvují. Listy a větvičky obsahují andromedotoxiny a jsou pro člověka a dobytek jedovaté.
Poznámka: Někteří badatelé rozlišují 2 poddruhy: nominátní Menziesia ferruginea subsp. ferruginea roste podél Tichého oceánu od Aljašky po severní Kalifornii a vyznačuje se oboustranně žláznatými listy, okraji kališních lístků i semeníky; k tomuto poddruhu patří i vyobrazené rostliny. Naproti tomu Menziesia ferruginea subsp. glabella, známá z pásma Skalistých hor od Britské Kolumbie až po Wyoming, má na listech, kališních lístcích i semenících promíchány žláznaté i nežláznaté chlupy.
Rod je pojmenován po anglickém botanikovi Archibaldovi Menziovi.
Menziesia ferruginea
Menziesia ferruginea
Menziesia ferruginea
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 9. a 12. 7. 2007 (Kanada, Britská Kolumbie: Vancouver Island, NP Pacific Rim, Ucluelet; Strathcona Provincial Park: Forbidden Plateau).