Syn.: Mercurialis perennis L. subsp. ovata (Sternb. et Hoppe) Čelak., Mercurialis ovata Sternb. et Hoppe var. longistipes Borbás, Mercurialis longistipes (Borbás) Holub
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Mercurialis ovata
Rozšíření: Střední a jihovýchodní Evropa – vyskytuje se ve Švýcarsku, Rakousku, ČR, Maďarsku a Polsku. Mimo to také na Balkánském a Apeninském poloostrově a v Malé Asii. U nás se druh vyskytuje velmi vzácně, z Čech jsou známy dvě lokality, a to Encovany a Karlštejn, přičemž v okolí Karlštejna je tento druh považován za vyhynulý. Na Moravě je více lokalit, především v okolí Znojma a v údolí Jihlavy v okolí Mohelna, dále pak vzácně na Dunajovických kopcích, v okolí Valtic, Sedlce a Neslovic. Na Slovensku druh zřejmě neroste.
Ekologie: Druh vyhledává především teplomilné doubravy s bohatým keřovým podrostem, lesní lemy, v pásmu nížin. Dává přednost mírně suchým humózním až neutrálním půdám. Nevadí mu přímé slunce.
Mercurialis ovata
Popis: Vytrvalá dvoudomá bylina s dlouhým plazivým oddenkem, 20–40 cm vysoká. Lodyha je přímá, nevětvená, se 2 podélnými lištami. Na bázi je lysá, nahoře chlupatá, od 1/3–1/2 pravidelně olistěná, lodyha je na bázi modře až fialově naběhlá. Listy jsou vstřícné, vzácně v 3četných přeslenech, široce obvejčité, okrouhlé, 4–8 cm dlouhé a 2–6 cm široké, krátce zašpičatělé, lysé, někdy přitiskle chlupaté, na okraji jemně pilovitě vroubkované. Řapík je maximálně 15 mm dlouhý nebo zcela chybí. Palisty jsou asi 2 mm dlouhé, trojúhelníkovité až kopinaté, světle zelené. Samčí květenství klasovitá, delší než podpůrný list, složená z chudokvětých klubíček. Tyto květy jsou drobné, žlutozelené, nevonné. Samičí květy rostou v 1–4květých stopkatých květenstvích. Tobolky dvojitě polokulovité, 5–7 mm velké, velmi hustě štětinatě chlupaté. Semena jsou kulovitá, 2,5–3 mm v průměru, tvrdá, šedavá. Kvete od dubna do května.
Ohrožení a ochrana: Bažanka vejčitá je u nás silně ohroženým druhem (C2r), zákonem je chráněna v kategorii kriticky ohrožených rostlin (§1).
Mercurialis ovataMercurialis ovata
Mercurialis ovata
Fotografovali Jan Mazáč a Ladislav Hoskovec, dne 30. 5. 2008 (Břeclavsko, Chrastiny, Rajsna).