Syn.: Mercurialis paxii Graebner, Mercurialis longistipes (Borbás) sensu Baksay
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Mercurialis perennis

Mercurialis perennis

Rozšíření: V centrální Evropě je bažanka rozšířena až po okraj Skandinávie, chybí však už ve Středozemí, izolovaný výskyt má však i v severní Africe. U nás se vyskytuje v Čechách od nížin po hory roztroušeně, místy až hojně, na Moravě od západu po moravské úvaly.
Ekologie: Vyskytuje se často ve větších populacích. Roste od nížin po hory ve stinných i prosvětlenějších humózních lesích, převážně v bučinách a v zazemněnějších suťových lesích. Taktéž v aluviích řek.
Popis: Tato jarní svěže zelená nevýrazně kvetoucí rostlina patří k prvním rostlinách především listnatých lesů. Lodyha je přímá, až 40 cm vysoká, nevětvená, s dlouhými oddenky, listy vejčitě kopinaté až eliptické. Prodloužené samčí květenství je klasnaté, složené z chudokvětých klubíček. Samičí květy v drobných stopkatých květenstvích. Kvete žlutozeleně v dubnu. Druh je velice proměnlivý především ve tvaru a velikosti listů a v délce řapíků. Bažanka se šíří především oddenky.
Poznámka: U nás se vyskytují ještě M. ovata a M. annua. S druhem M. ovata se bažanka vytrvalá kříží a vytváří intermediární jedince.
Mercurialis perennisMercurialis perennis
Mercurialis perennis
Fotografováno ve dnech 10. 4. 2004 (Kotvina) a 17. 4. 2004 (Třeboňsko).