Syn.: Aniseia medium (L.) Choisy, Convolvulus medium L., Jacquemontia hastigera Bojer, nom. nud., Xenostegia media (L.) D. F. Austin et Staples
Čeleď: Convolvulaceae Juss. – svlačcovité
Merremia medium
Rozšíření: Druh Madagaskaru (chybí patrně jen na nejsušším jihozápadě země), Komorských ostrovů a tropické východní Afriky (Tanzanie, Mosambik). Údaje o jeho výskytu v jiných částech světa jsou nejisté, nezřídka zřejmě mylné.
Ekologie: Roste v lemech suchých i vlhkých lesů, v křovinaté i travnaté savaně, také v sekundární vegetaci, stoupá až do nadmořské výšky okolo 1300 m.
Merremia medium
Popis: Jednoletá bylina s lodyhou ovíjivou, rýhovanou, někdy až mírně křídlatou, lysou. Listy jsou střídavé, jen krátce řapíkaté, úzce kopinaté, 20–75 mm dlouhé a 2,5–20 mm široké, na bázi srdčitě ouškaté, celokrajné, na vrcholu špičaté. Květenství je axilární, chudokvěté, stopky jsou 10–18 mm dlouhé; listeny jsou 2, kopinaté, 3–5 mm dlouhé; kalich je 5četný, kališní lístky jsou nestejné, vnější střelovité, až 10 mm dlouhé a asi 7 mm široké, špičaté, vnitřní úzce podlouhlé, asi 10 mm dlouhé a jen 2,5 mm široké, dlouze hrotité, lysé; koruna je nálevkovitá, asi 20 mm dlouhá, zlatožlutá. Plodem je vejcovitá tobolka, asi 5 mm dlouhá.
Merremia medium
Merremia medium
Merremia medium
Merremia medium
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 16. 10. 2016 (Madagaskar, provincie Fianarantsoa, Anja Community Reserve).