Syn.: Convolvulus bufalinus Lour., Convolvulus crispatulus Wall., Convolvulus peltatus L., Ipomoea bufalina Choisy, Ipomoea nymphaefolia Blume, Ipomoea peltata (L.) Choisy, Ipomoea petaloidea Choisy, Merremia borneensis Merr., Merremia bufalina Merr. et Rendle, Merremia elmeri Merr., Operculina bufalina Hallier f., Operculina petaloidea Ooststr., Spiranthera peltata (L.) Bojer
Čeleď: Convolvulaceae Juss. – svlačcovité
Merremia peltata
Rozšíření: Areál je dosti rozsáhlý, zahrnuje ostrov Pemba při pobřeží Afriky, Komory, Madagaskar, Maskarény a Seychely, v Asii roste na Andamanských ostrovech, v Malajsii, Indonésii a na Filipínách. Také se vyskytuje v severovýchodní Austrálii, v Oceánii v Melanésii, Mikronésii i Polynésii až po Tahiti. Místy zplaňuje, např. na Havajských ostrovech; i v jiných částech areálu není zavlečení vyloučeno.
Ekologie: Charakteristická liána na okrajích lesních porostů ve vlhkých tropických oblastech, na mýtinách a opuštěných zemědělských kulturách. Je ohromně vzrůstná a často má invazní, nebo v oblastech přirozeného výskytu expanzní charakter.
Merremia peltata
Popis: Velmi mohutná bylinná ovíjivá liána, vyrůstá z podzemních hlíz; lodyhy jsou lysé nebo v uzlinách pýřité, mohou dorůst délky 20–50 m. Listy jsou střídavé; řapík je 3–20 cm dlouhý; čepel je štítovitá, vejčitá až široce vejčitá, 7–30 cm dlouhá, na bázi zaokrouhlená nebo mělce vykrojená, na okraji poněkud zvlněná, na vrcholu ocasatá. Květenství je úžlabní vrcholičnatá lata až 40 cm dlouhá, může se skládat až z 15 květů; kališní lístky jsou volné, vejčité, poněkud břichaté, až 2 cm dlouhé, na vrcholu tupé, za plodu vytrvávající a velmi tvrdé; koruna je široce zvonkovitá až nálevkovitá, 5–7 cm dlouhá, bílá nebo žlutá, na žebrech krátce žláznatě chlupatá; tyčinek je 5; semeník je svrchní, 4pouzdrý. Plody jsou stlačeně kulovité tobolky asi 1,5 cm dlouhé, otvírají se mnoha kopinatými chlopněmi; semena jsou tmavohnědá, dlouze chlupatá.
Využití: V lidovém léčitelství má význam jako projímavý prostředek, používá se k vypuzení hlístic. Hlízy se lokálně konzumují.
Merremia peltata
Merremia peltata
Merremia peltata
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 19, 21. 1. a 3. 2. 2018 (Palau, Koror, Ngermid).