Zobrazit místo Mezopotamská provincie na větší mapě

Poněkud komplikované území náleží do Íránsko-turanské oblasti. Rozkládá se na Blízkém východě od Sinajského poloostrova, zabírá velmi úzký pruh v Izraeli a na Palestinských územích, patří do něj část Jordánska a větší část Sýrie a v Iráku zabírá území mezi Eufratem a úpatím hor v Kurdistánu. Nepatrně přesahuje i do jižního Turecka a jihozápadního Íránu (Chúzestán). Území budují pískovce a vápence, v nivách řek jsou rozsáhlé holocenní sedimenty. Klima je semiaridní, suché a horké období trvá kolem 8 měsíců, zimy jsou mírné, s občasným deštěm.
Mezopotamská provincie
Pro vegetaci provincie jsou charakteristické pláně porostlé suchomilnými keři; typickým druhem je pelyněk Artemisia herba-alba, z vyšších keřů se objevují např. Pistacia atlantica a Ziziphus lotus, z bylin se skladby vegetace účastní např. Phlomis herba-venti, Asphodelus ramosus a Cleome glaucescens. Stromová vegetace je typická podél vodních toků, k významným druhům patří Populus euphratica, Prosopis farcta (Fabaceae), Nerium oleander a Tamarix jordanis.
Mezopotamská provincie
Ve flóře provincie jsou typickým jevem druhy s rozsáhlým areálem na Blízkém východě, pronikající skrze Írán až do Střední Asie. Některé z nich mají dosti bizarní vzhled, např. hvězdnicovitá Gundelia tournefortii. Dále k tomuto elementu patří např. četné druhy rodů Verbascum, Astragalus a Allium. Endemismus je zde poměrně slabý i na druhové úrovni.
Mezopotamská provincie
Na BOTANY.cz původní květenu této provincie zastupují například druhy:

Sousedící floristické provincie:

Mezopotamská provincie
Fotografovala Věra Svobodová.