Syn.: Acrostichum reptans Cav., Craspedaria lanceolata Fée, Marginaria ciliata (Willd.) Alston, Microgramma ciliata (Willd.) Alston, Polypodium cajanense Desv., Polypodium ciliatum Willd., Polypodium piloselloides var. ciliatum (Willd.) Sodiro
Čeleď: Polypodiaceae Berchtold et J. Presl – osladičovité
Microgramma reptans
Rozšíření: Neotropická kapradina s rozsáhlým areálem táhnoucím se od jižního Mexika přes celou Střední Ameriku a sever Jižní Ameriky až po střední Bolívii a severovýchodní Brazílii (Amazônia, Mata Atlântica). Byla popsána z Ekvádoru.
Ekologie: Roste epifyticky v tropických stálezelených lesích především nižších poloh, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1000(–1800) m.
Microgramma reptans
Popis: Kapradina s dlouhým větveným oddenkem pokrytým rezavými plevinami. Listy jsou výrazně dimorfní, zatímco listy sterilní jsou krátce řapíkaté či až skoro přisedlé, eliptické až vejčité, (1,5–)3,5–6 cm dlouhé a 0,7–1,2 cm široké, na bázi klínovité, celokrajné a na vrcholu špičaté, tak listy fertilní jsou zřetelně užší, krátce řapíkaté, čárkovité, 3–9 cm dlouhé a pouze 0,2–0,4 cm široké, na bázi klínovité, na vrcholu tupé nebo zaokrouhlené, oba typy listů jsou drobně plevinaté. Výtrusnicové kupky jsou nápadné, vyrůstají ve dvou řadách na rubu listů a mírně vyčnívají až za jejich okraj.
Poznámka: Rod Microgramma čítá v současnosti asi 30 druhů, které se vyskytují v tropických oblastech obou zemských polokoulí.
Microgramma reptans
Microgramma reptans
Microgramma reptans
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 19. 1. 2016 (Venezuela, delta Orinoka, Boca de Uracoa).