Zobrazit místo Mikronéská provincie na větší mapě

Nevelké, v Pacifiku rozptýlené ostrovy na severozápadě Oceánie se sdružují v Mikronéskou floristickou provincii Polynéské oblasti Paleotropis. Rozkládá se přibližně mezi Filipínami, Novou Guineou a Havajskými ostrovy po obou stranách rovníku a zahrnuje skupiny Karolíny (dnes stát Palau a Federativní státy Mikronésie), Mariany včetně ostrova Guam, Marshallovy ostrovy, Gilbertovy ostrovy a skupina Phoenix (stát Kiribati), ostrovy Ellice (stát Tuvalu), ostrov Nauru, skupinu Tokelau a několik izolovaných vzdálených ostrůvků.

Mikronésie

Ostrovy jsou dvojího typu: některé jsou vyšší, sopečné, tvořené čediči nebo andezity, jiné jsou nízké, charakteru atolů, budované korálovými vápenci. Klima je tropické, většinou dosti vlhké, některé ostrovy mají výraznější suché období, zejména na severozápadě často přicházejí tajfuny.

Mikronésie

V nižších částech svahů sopečných ostrovů byly přítomny deštné lesy, dnes většinou dosti poničené. Ve stromovém patře jsou časté druhy rodů Calophyllum (Calophyllaceae), Ficus (Moraceae), Eugenia a Syzygium (Myrtaceae) aj., velmi často endemické; časté jsou epifyty, včetně orchidejí.

Mikronésie

V nejvyšších polohách ostrova Pohnpei s vysokými srážkami se vyvinuly mlžné lesy s dominantní dřevinou Maesa carolinensis (Primulaceae), palmou Clinostigma ponapense, stromovou kapradinou Cyathea ponapeana a dalšími. Charakteristickou vegetací Mikronésie jsou porosty na vyzdvižených korálových vápencích, v nichž roste např. Artocarpus mariannensis (Moraceae), Guamia mariannae (Annonaceae) a četné další. Na ostrově Guam je vyvinuta rovněž savana s převládající endemickou trávou Dimeria chloridiformis, nejčastější dřevinou je Casuarina equisetifolia.

Mikronésie

Květena je odvozena od indomalajské flóry a vykazuje značnou podobnost s flórou Papuy a Melanésie. Vyskytuje se zde jeden endemický rod (Guamia z čeledi Annonaceae) a téměř 400 endemických druhů (endemitů charakteristicky přibývá se vzrůstající nadmořskou výškou). Mezi endemity najdeme zástupce různých tropických čeledí, značný počet endemitů je i mezi orchidejemi, např. v rodu Dendrobium. Některé vegetační typy hostí až 35 % endemických druhů.

Mikronésie

Dílčí články o provincii:

Z původních druhů této provincie na BOTANY.cz najdete:

Mikronésie

Sousedící floristické provincie:

Mikronésie

Fotografoval Daniel Holuša.