Syn.: Mimetes cucullatus var. hartogii Phillips, Mimetes hartogii R. Br.
Čeleď: Proteaceae Juss. – proteovité
Mimetes fimbriifolius
Rozšíření: Endemit Kapského poloostrova v Jihoafrické republice. Vyskytuje se pouze na jih od Stolové hory; výskyt na předměstích Kapského Města dnes patří minulosti.
Ekologie: Provází typickou kapskou vegetaci fynbos až do nadmořské výšky zhruba 1000 m, na živinami chudém žulovém a zejména pískovcovém podkladu, na vlhčích stanovištích s nevelkým kolísáním teplot a vlhkosti, v nižších polohách se vyskytuje zejména na místech ovlivňovaných pravidelnými mlhami. Pomalu rostoucí dřevina, dosahující stáří řádově desítek let, je poměrně odolná vůči cyklicky se opakujícím požárům, které patří ve vegetaci fynbos k nejvýznamnějším ekologickým faktorům. Opylování zajišťují ptáci, živící se nektarem. Semena přežívají v půdě velmi dlouhou dobu, klíčí především po požárech.
Mimetes fimbriifolius
Mimetes fimbriifolius
Popis: Statný, velmi hustý polokulovitý keř, dorůstající výšky až 4 m a průměru až 5 m; tvoří až 1 m vysoký kmínek, který může dosáhnout tloušťky až 60 cm; větve jsou křivolaké, opakovaně větvené, v horní části střechovitě olistěné. Listy jsou střídavé, podlouhlé až eliptické, 4–7 cm dlouhé, bez rozlišené svrchní a spodní strany, na ploše přitiskle chlupaté, na okraji zesílené a výrazně bíle třásnitě chlupaté. Květenství je koncový klas 6–8 cm dlouhý a 6–7 cm široký, tvořený podlouhlými až kopisťovitými listeny, které jsou v horní polovině smáčknuté a nápadně žlutooranžové až červené, pod každým listenem se ukrývá až 15 svazečků, tvořených 4–7 květy. V květech jsou 4 tyčinky, čnělka s 5–7 mm dlouhým vřetenovitým nosičem pylu a 4,5–5 cm dlouhá, žlutá blizna s červeným vrcholem. Plody jsou nažky s masíčkem obsahujícím proteiny a jsou šířeny mravenci.
Ohrožení a ochrana: Jihoafrický červený seznam hodnotí tento druh jako vzácný (rare).
Mimetes fimbriifolius
Mimetes fimbriifolius
Mimetes fimbriifolius
Mimetes fimbriifolius
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 27. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Table Mountain NP: Chapmans Peak a Buffelsfontein).