Nedaleko Kralup nad Vltavou, na levém břehu Zákolanského potoka, nad silnící č. 101 z Kralup do Kladna se vypíná členitá spilitová skála, chráněná jako nevelká (0,37 ha) přírodní památka Minická skála (okres Mělník – mapa). Předmětem ochrany jsou zbytky skalních stepí s řadou vzácných rostlin, z nichž za nejvýznamnější je patrně považován česnek tuhý (Allium strictum).
Minická skála - přírodní památka
Místo není příliš dobře přístupné a není ani příliš navštěvované, botanik si však přijde na své. Skalky jsou z jedné strany porostlé lesem, z druhé příkře spadají k silnici. Skalní hrana je obroubena keři, z nichž asi nejvíce utkví velmi hojný zimolez kozí list (Lonicera caprifolium). Území bylo patrně delší dobu zanedbáváno, o čemž svědčí četné pahýly vyklučených dřevin.
Minická skála - přírodní památka
Ačkoliv se Minická skála nalézá jen nedaleko od známější Otvovické skály, rostlinstvo je v mnohém odlišné, byť alespoň některé druhy rostou na obou lokalitách, např. chrpa latnatá (Centaurea stoebe), kavyl Ivanův (Stipa pennata), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), tařice skalní (Aurinia saxatilis subsp. arduini), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), smělek štíhlý (Koeleria macrantha), velmi vzácně také koniklec luční (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica). Mnohé druhy známé z Otvovické skály zde nenajdeme, rostou tu ale pro změnu některé druhy jiné, např. kuřička štětinkatá (Minuartia setacea).
Minická skála - přírodní památka
Dostatek bází v půdě (spility) dokládá např. výskyt prorostlíku srpovitého (Bupleurum falcatum) nebo chrpy čekánku (Centaurea scabiosa). Z dalších zajímavých druhů lze nalézt hvězdnici zlatovlásek (Galatella linosyris), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), sesel sivý (Seseli osseum), uváděna je také zahořanka žlutá (Orthantha lutea).
Minická skála - přírodní památka
Fotografováno dne 15. 5. 2011.