Syn.: Arenaria frutescens Kit., Alsine catarctarum Janka, Alsine frutescens (Kit.) A. Kern., Minuartia cataractarum (Janka) Nyár., Minuartia frutescens (Kit.) Tuzson
České mená: kuřička chlupatá keříčková (Dostál 1950)
Slovenské mená: kurička chlpatá kríčkovitá (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité / klinčekovité
Minuartia hirsuta subsp. frutescens
Rozšírenie: Karpatsko-balkánsky taxón, areál siaha od Slovenska a Maďarska po Srbsko (Vojvodina), Rumunsko a Bulharsko.
Na Slovensku rastie roztratene na hornom Ponitrí, strednom Pohroní a na Východoslovenskej nížine pri Slovenskom Novom Meste (Viničky).
Ekológia: Rastie na andezitových skalách a sutinách, v nížinách a pahorkatinách.
Minuartia hirsuta subsp. frutescens
Opis: Trváca, riedko trsnatá, žliazkato páperistá bylina, výška 5–10 cm. Podzemok drevnatý, byle poliehavé až priame, jednoduché až chudobne rozkonárené, v hornej časti holé. Listy protistojné, na báze zrastené a trojžilové, čiarkovito kopijovité, asi 4–8 mm dlhé, sediace, celistvookrajové, k byli pritlačené. Kvety v riedkych vidliciach, obojpohlavné, päťpočetné, kalich trváci, kališné lístky vajcovito kopijovité, 5–6 mm dlhé, žliazkaté, suchoblanito obrúbené, 5–7 mm dlhé, 5–7-žilové, korunné lupienky obrátene vajcovité, asi 5-6 mm dlhé, biele. Plodom sú hnedé tobolky, otvárajú sa široko trojuholníkovitými, tupými zubmi. Obdobie kvitnutia máj až júl.
Zámeny: Podobné sú kurička Langova (M. langii) a kurička Gerardova (M. gerardii), prvá sa odlišuje tupými a podlhovastými kališnými lístkami, druhá má kališné lístky holé a trojžilové.
Minuartia hirsuta subsp. frutescens
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku patrí medzi zraniteľné (VU) a zákonom chránené rastliny (§). Lokality sú ohrozené najmä ťažbou kameňa, otváraním nových kameňolomov a sekundárnou sukcesiou (náletové dreviny spôsobujú zatienenie biotopu).
Poznámka: Je považovaná za karpatsko-panónsky endemit, locus classicus má na Sitne v Štiavnických vrchoch.
Minuartia hirsuta subsp. frutescens
Minuartia hirsuta subsp. frutescens
Foto: jún 2008 (Slovensko, Hronský Beňadik).