Syn.: Clavaria phalloides Bull., Clavaria epiphylla Dicks., Leotia epiphylla (Dicks.) Hook., Leotia uliginosa Grev., Mitrula phalloides (Bull.) Cheval.
Čeleď: Sclerotiniaceae Whetzel ex Whetzel – hlízenkovité
Mitrula paludosa
Rozšíření: V Česku roste místy hojně, např. v oblasti Chebské pánve, západních částech Krušných hor, v Brdech, Javorníkách a s největší pravděpodobně i jinde. Na Slovensku roste taktéž.
Ekologie: Roste v částečně zastíněných biotopech mokřin, jako jsou olšiny, vrbiny, rašelinné březiny a podobně, a to ve velmi mělkých čistých vodách na odumřelých a rozkládajících se rostlinných zbytcích, nejčastěji na tlejícím listí, kůře a větvičkách. Na tomto materiálu roste saprofyticky, je na rozkládající se materiál vázaná a vyživuje se z něj.
Popis: Vřeckovýtrusá houba, plodnice dorůstají až 3 cm, mají nejčastěji kyjovitý tvar, jsou nepravidelně válcovité, ztlustlé, zahnuté, někdy kulovité, povrch kyje je často vrásčitý. Barva kyje je svěží zlatooranžová až oranžová, slabě průsvitná. Třeň je ostře oddělen od delší plodnice, je úzký a bělavě zbarvený. Roste od května do července. Výtrusy jsou rozšiřovány vodou.
Poznámka: Houba je nejedlá.
Mitrula paludosaMitrula paludosa
Mitrula paludosa
Fotografováno v roce 2005 (Krušné hory, Chebsko).