Syn.: Arenaria trinervia (L.) Crantz, Alsine trinervia (L.) Crantz, Arenaria nervosa Lam., Alsinanthus trinervis Desv.
Česká jména: möhringka trojžilná (Opiz 1852), mateřka trojžilná (Čelakovský 1879, Domin-Podpěra 1928, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: materka trojžilná (Dostál 1950), meringia trojžilová (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Moehringia trinervia
Rozšíření: Druh roste v mírném pásmu Evropy, v jižní části areálu zasahuje až do severní Afriky a na Kanárské ostrovy, na východ po západní Sibiř a ostrůvkovitě i ve Střední Asii. U nás obecně v celém území s příhodnými stanovišti, ojediněle vystupuje až do karů. Vyhýbá se zcela odlesněným územím a nejvyšším polohám.
Ekologie: Přirozené i druhotné lesy, paseky, parky, křoviny a jiná zastíněná místa, někdy i na slunných, zejména ruderálních stanovištích, na neutrálních až spíše kyselých půdách, často bohatých na dusík.
Moehringia trinervia
Popis: Jednoleté až víceleté byliny většinou s několika lodyhami. Lodyhy poléhavé, vystoupavé až přímé, 15–30 cm dlouhé, od báze větvené, pýřité. Listy řapíkaté, čepel široce vejčitá až vejčitě kopinatá, celokrajná, na okraji brvitá, na ploše pýřitá, žilnatina souběžná s 3–5 žilkami. Květy jednotlivé úžlabní, někdy i v koncových, chudých vidlanech, květní stopky tenké, rovné nebo ohnuté, za plodu dolů skloněné. Kališních lístků pět, jsou kopinaté, široce blanitě lemované. Korunních lístků také pět, obvejčité až úzce obkopinaté. Tyčinek deset ve dvou kruzích, čnělky tři. Plodem je kuželovitá tobolka otvírající se šesti chlopněmi. Kvete od června do října, někdy však i mnohem dříve.
Poznámka: Rod byl pojmenován na počest dánského lékaře a botanika P. H. Moehringa.
Moehringia trinerviaMoehringia trinervia
Moehringia trinervia
Fotografováno dne 30. 4. 2011 (u Otvovic).