Syn.: Adiantum caffrorum L., Lonchitis caffrorum Bernh., Mohria crenata Desv., Osmunda marginalis Sav., Osmunda thurifera Sw., Polypodium caffrorum L.
Čeleď: Anemiaceae Link
Mohria caffrorum
Rozšíření: Endemit Jihoafrické republiky, roste v provinciích Northern, Western a Eastern Cape.
Ekologie: Tuto kapradinu lze nalézt na nejrůznějších stanovištích. Nejčastější je na skalnatých místech, mezi kameny nebo skalisky, ale může růst i na hlubších půdách, často na žule. Typicky ve formacích renosterveld, řidčeji i ve fynbosu, často v mírném zástinu keřů, anebo na lokalitách ovlivněných mlhami. Vystupuje do nadmořské výšky 1400(–1800) m.
Mohria caffrorum
Popis: Vytrvalá drobná kapradina s plazivým oddenkem; rostliny po rozemnutí voní. Listy jsou přímé, sterilní a fertilní poněkud tvarově odlišené; řapík je hnědý nebo na konci oranžový, pokrytý drobnými trichomy a plevinami; čepel sterilních listů je eliptická až obkopinatá, 3,7–23,5 cm dlouhá, čepel plodných listů je užší, 7,5–27 cm dlouhá, 2–3krát zpeřená, na líci s řídkými zkroucenými chlupy, na rubu hustě hnědě nebo žlutavě chlupatá a pokrytá hnědými plevkami, někdy posléze olysávající; úkrojky posledního řádu jsou laločnaté, koncový úkrojek je klínovitý nebo srpovitý; kupky výtrusnic jsou na okraji úkrojků, zčásti ukryté pod podvinutým okrajem; sporangia jsou poměrně velká; ostěry chybějí.
Ohrožení a ochrana: V jihoafrickém Červeném seznamu (2009) je klasifikována jako taxon vyžadující pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Rody Mohria a Anemia tvoří samostatnou čeleď Anemiaceae, která se vyznačuje zvláštní anatomií s koncentrickými cévními svazky nebo s uspořádáním od nich odvozeným (solenostélé nebo diktyostélé) a specifickým umístěním sporangií, které často bývají na oddělených (a většinou morfologicky odlišených) částech listu. Druhy rodu Mohria mají sporofyly na samostatných listech se smíšenou asimilační a rozmnožovací funkcí (na trofosporofylech), které však nejsou tvarově příliš odlišné od listů čistě asimilačních.
Mohria caffrorumMohria caffrorum
Mohria caffrorum
Mohria caffrorum
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 24. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Darling, Darling Renosterveld Reserve).