Syn.: Mollugo arenaria Kunth, Mollugo axillaris Schlecht. ex Rohrb., Mollugo chevalieri Hutch. et Dalziel, Mollugo costata Y. T. Chang et C. F. Wei, Mollugo dichotoma Schrank, Mollugo diffusa Willd. ex Fenzl, Mollugo hoffmannseggiana Ser. in DC., Mollugo juncea Fenzl, Mollugo schrankii Ser. ex DC., Mollugo spergulaefolia Willd. ex Fenzl, Mollugo triphylla Schrank ex Steud., Pharnaceum arenarium Spreng., Pharnaceum hoffmannseggianum Roem. et Schult., Pharnaceum verticellatum Spreng.
Čeleď: Molluginaceae Bartling

Mollugo verticillata

Rozšíření: Druh s velmi rozsáhlým areálem, pochází pravděpodobně z tropů Nového světa, avšak nejspíš ještě v předkolumbovské éře se rozšířil i do podstatně severněji položených oblastí Ameriky, dnes se vyskytuje v oblasti od jihu Kanady přes celou Střední Ameriku a sever Jižní Ameriky až po severní Argentinu. Byl však zavlečen i do tropických, subtropických i mírných oblastí Starého světa, najdeme jej v západní tropické Africe, v jihovýchodní Číně, na Tchaj-wanu, v Japonsku, na východě Austrálie, dokonce také na Azorských ostrovech a v jižní i západní Evropě. V rámci druhu se rozlišuje několik infraspecifických taxonů.

Ekologie: Roste na suchých i vlhkých půdách, na písčinách, v chudých trávnících, jako plevel na zemědělsky využívaných plochách i v zahradách, podél cest a na železničních náspech, často v blízkosti mořského pobřeží, může však stoupat až do nadmořské výšky okolo 3000 m.

Mollugo verticillata

Popis: Jednoletá, někdy až vytrvalá bylina s lodyhou poléhavou až vystoupavou, 10–30(–45) cm dlouhou, lysou. Bazální listy vyrůstají v růžici, jsou kopisťovité až obvejčité, 15–20 mm dlouhé, lodyžní listy vyrůstají ve zdánlivých přeslenech po 3–8, jsou přisedlé či jen krátce řapíkaté, úzce obkopinaté až obkopinaté, 10–30 mm dlouhé a 1,5–4(–8) mm široké, na bázi klínovité, na vrcholu špičaté nebo tupé. Květenství je úžlabní, okolíkaté, 3–6květé; okvětních lístků je většinou 5, jsou podlouhlé, až 3 mm dlouhé, bělavé až nazelenalé, po okraji blanité, na vrcholu špičaté; tyčinek je 3(–5), čnělky jsou 3. Plodem je elipsoidní tobolka, 3–4 mm dlouhá, s vytrvávající čnělkou.

Využití: Od pradávna byla tato rostlina používána jako zelenina, mohla se uplatňovat i v tradiční medicíně.

Poznámka: V rodu Mollugo je v současnosti akceptováno 12 druhů (POWO 2019), všechny pocházejí ze Severní a Jižní Ameriky.

Mollugo verticillata
Mollugo verticillata
Mollugo verticillata

Fotografováno dne 11. 9. 2019 (Rakousko, Vídeň, Botanischer Garten der Universität Wien).