Zobrazit místo Molucká provincie na větší mapě

Menší indonéské ostrovy mezi Celebesem a Novou Guineu tvoří Moluckou provincii, která je součástí Malesijské oblasti Paleotropis. Území je hraniční, je někdy označováno jako Wallacea, leží v místě nejužšího kontaktu paleotropické a australské flóry. Tvoří jej např. ostrovy Ambon, Seram a Buru, severně od nich leží největší Halmahera; jižní oblouk je tvořen menšími sopečnými ostrovy.
Molucká provincie
Ostrovy vnějšího oblouku jsou budovány krystalickými břidlicemi a vápenci, zčásti překryty druhohorními a třetihorními sedimenty a rovněž doplněny druhohorními vulkanity. Ostrovy vnitřního oblouku jsou naproti tomu velmi mladé, s třetihorním nebo recentním vulkanismem. Klima je zde tropické, s vysokými, po celý rok víceméně pravidelně rozdělenými srážkami (2000–3800 mm za rok). Je ovlivněno monzuny, více srážek přináší zimní.
Molucká provincie
Ve vegetaci deštných lesů se objevují dvojkřídláčovité (Dipterocarpaceae), ale jen vzácně, např. Shorea selanica nebo Vatica papuana. Spolu s nimi zde roste množství druhů z čeledí Myrtaceae a dalších. Ve vyšších nadmořských výškách, kde dochází ke kondenzaci oblačnosti, rostou zástupci bukovitých (Fagaceae) a vavřínovitých (Lauraceae), výše pak nahosemenné dřeviny australského původu, např. z rodů Podocarpus a Agathis. V otevřených keřových porostech ve výškách nad 2400 m n. m. jsou pěnišníky (Rhododendron) a stromové kapradiny rodu Cyathea, na nejvyšších vrcholcích jsou horské trávníky.
Molucká provincie
Květena má přechodný charakter mezi bornejským jádrem Malesijské oblasti a Novou Guineou. Je velmi bohatá, na druhové úrovni nepřekvapuje endemismus, endemické rody jsou ale ojedinělé. Ostrovy prosluly výskytem cenných druhů koření, především hřebíčku Syzygium aromaticum a muškátovníku Myristica fragrans.
Molucká provincie
Tuto provincii na BOTANY.cz zastupují například:

O floristický průzkum provincie se v minulosti zasloužil například:

Sousedící floristické provincie:

Molucká provincie
Fotografoval Michael Kesl.