Syn.: Montia fontana subsp. chondrosperma (Fenzl) Walter, Montia fontana subsp. verna Dostál, Montia fontana var. chondrosperma Fenzl
Čeľaď: Montiaceae Raf. – zdrojovkovité

Montia arvensis

Rozšírenie: Areál druhu nie je celkom presne známy. Vyskytuje sa pravdepodobne od južného Švédska na severe po Stredozemné more na juhu, na východ po Čierne more. Druh je udávaný aj zo Severnej a Južnej Ameriky.
V Českej republike sú historické údaje o výskyte najmä z Třeboňskej a Českobudejovickej panve, v súčasnosti stabilne na rybníku Dehtář. Na Slovensku veľmi vzácne na Podunajskej nížine, novšie je výskyt zdrojovky roľnej potvrdený i na Záhorskej nížine.

Ekológia: Zdrojovka roľná sa vyskytuje v nižších polohách (od nížin do pahorkatín) na obnažených, vlhkých miestach, na obnažovaných plochách brehov vodných nádrží, na vlhkých, piesočnatých poliach, čerstvých úhoroch a v priekopách. Vyžaduje mokré, piesočnaté, výživné a nevápenaté pôdy. Kvitne od apríla do júna.

Montia arvensis

Opis: Jednoročná, prípadne trváca, husto trsnatá rastlina vysoká 3–10 cm. Byle priame alebo vystúpavé, bohato rozkonárené. Listy protistojnolisté, bez prílistkov. Biele kvety v pazušných vrcholíkoch, veľmi drobné, okvetie zrastené, tyčinky 3 až 5, piestik vrchný. Tobolka puká tromi chlopňami, dozreté semená matné alebo slabo lesklé, 1–1,2 mm v priemere, celú sú pokryté veľkými, tupými bradavičkami.

Montia arvensis

Ohrozenie a ochrana: Mimoriadne vzácny druh, v mnohých aj rozsiahlych oblastiach úplne chýba. Veľmi veľa lokalít zaniklo, výskyt je často iba dočasný, obmedzený na obnažené plochy, po zapojení sa vegetácie rýchlo ustupuje. Na udržanie sa na lokalite vyžaduje občasnú disturbanciu pôdneho aj vegetačného krytu, preto môže vytvoriť bohaté populácie na vyložene antropogénnych stanovištiach, napríklad na protipožiarnych pásoch, tak, ako je tomu v západnom Maďarsku. V Červenom zozname ČR (2012) je zdrojovka roľná zaradená medzi vyhynuté druhy (A1), v zozname z roku 2017 medzi kriticky ohrozené (C1t). Na Slovensku je zaradená do kategórie kriticky ohrozených druhov (CR) a je zákonom chránená.

Poznámka: Jedna z najvzácnejších rastlín stredoeurópskej flóry.

Montia arvensis
Montia arvensis

Foto: 22. 5. 2006 (Maďarsko, okolie Kapuváru).