Syn.: Claytonia hallii A. Gray, Montaia rivularis C. C. Gmel., Montia fontana subsp. rivularis (C. C. Gmel.) Čelak., Montia fontana subsp. amporitana Sennen, Montia lusitanica Sampaio, Montia limosa Decker, Montia fontana subsp. limosa (Decker) Dostál, Montia fontana subsp. intermedia (Beeby) Walters, Montia fontana subsp. variabilis Walters, Montia hallii var. variabilis (Walters) Holub – zdrojovka pobřežní, zdrojovka mokřadní
Čeleď: Montiaceae Raf. – zdrojovkovité

Montia hallii

Rozšíření: Celkové rozšíření zdrojovky není dodnes prozkoumáno, jistý je její výskyt ve střední a západní Evropě a Severní Americe. U nás se vyskytuje omezeně od pahorkatin do hor po celém Českém masívu, chybí ve východní části Moravy.

Ekologie: Roste na nevápnitých lučních prameništích, ve vodních příkopech a stružkách. Může vytvářet souvislé husté koberce.

Popis: Tato drobná vytrvalá rostlinka má položenou a vystoupavou kořenující lodyhou. Listy jsou většinou obvejčité a veliké maximálně 14 mm. Drobné a chudé květy bílé barvy vyrůstají v úžlabí listů nebo jako terminální. Drobná černá semena mají bradavičnatý povrch. Kvete od června do září.
Někdy může být na první pohled zaměnitelná s Stellaria uliginosa, která má však hranatou lodyhu.

Ohrožení a ochrana: Zdrojovka potoční patří mezi přehlížené, přesto silně ohrožené druhy, a to především vzhledem k eutrofizaci již tak vzácných biotopů (C2t, pod jménem M. fontana subsp. amporitana). Ve stejné kategorii je chráněna i zákonem (§2).

Montia halliiMontia hallii

Fotografováno dne 27. 6. 2004 (Krušné hory, Přebuz).