Syn.: Freuchenia bulbifera Eckl., nom. inval., Gladiolus ramosus Murray, nom. illeg., Iris ramosa Thunb., nom. illeg., Iris ramosissima L. f., Moraea bulbifera Jacq., Moraea racemosa Drège ex Baker, Moraea ramosa Ker Gawl., nom. illeg., Vieusseuxia freuchenia Steud., nom. inval., Vieusseuxia ramosa Eckl., nom. inval.
Česká jména: protistojka (Presl 1846)
Čeleď: Iridaceae Juss. – kosatcovité
Moraea ramosissima
Rozšíření: Roste pouze v Jihoafrické republice v provinciích Western a Eastern Cape, výskyt v provincii Northern Cape je nejistý.
Ekologie: Roste na vlhkých travnatých místech, často kolem potoků, zpravidla na pískovcovém podloží v nadmořských výškách do 1000 m. Dosti dobře snáší poklesy teploty pod bod mrazu. Rostliny kvetou většinou jen po požárech; květy se otevírají na jediný den, rozevírají se v průběhu dopoledne a odpoledne odkvétají.
Moraea ramosissima
Popis: Vytrvalá, dosti statná bylina, geofyt s bazální stonkovou hlízou, lodyha je vysoká 50–120 cm. Listy jsou dvouřadé, vějířovitě uspořádané, čárkovité, mělce žlábkovité. Lodyha je přímá, bohatě rozvětvená. Květy jsou přímé, pravidelné, vyrůstají z úžlabí zelených kožovitých listenů; okvětní trubka je srostlá; vnější cípy okvětí jsou rozestálé a špičkami dolů zahnuté, větší a širší než vnitřní, žluté, často s oranžovou skvrnou, která může být někdy lemována červenavými tečkami; vnitřní cípy okvětí směřují nejprve vzhůru a posléze se ohýbají rovněž směrem dolů, jsou užší a kratší, také sytě žluté; tyčinky jsou 3; semeník je spodní, bliznové laloky jsou lupenitě rozšířené, na vrcholu rozeklané, rovněž žluté, směřují trvale vzhůru. Plody jsou úzce kyjovité tobolky.
Záměny: Mezi početnými jihoafrickými druhy i některé další připomínají vzhledem svých květů malé kosatce. Barvou se tomuto druhu velmi podobá druh Moraea neglecta, ten má však chudokvěté květenství. Oba se potkávají v západní části provincie Western Cape.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu květeny Jihoafrické republiky (2009) je tento taxon zařazen mezi druhy vyžadující pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Rod Moraea je velmi početný, je do něj dnešními autory řazeno asi 200 druhů, z nich asi 180 roste v Jihoafrické republice. Jen asi 2 zasahují mimo subsaharskou Afriku do Středozemí a na Blízký východ; jedním z nich je Moraea sisyrinchium, dříve řazený do samostatného rodu Gynandriris.
Moraea ramosissima
Moraea ramosissimaMoraea ramosissima
Moraea ramosissima
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 19. a 22. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Wittedrift a Tulbagh).