Syn.: Iris villosa Ker Gawl., Moraea pavonia var. villosa (Ker Gawl.) Baker, Vieusseuxia villosa (Ker Gawl.) Spreng.
Česká jména: protistojka (Presl 1846)
Čeleď: Iridaceae Juss. – kosatcovité
Moraea villosa
Rozšíření: Roste pouze v Jihoafrické republice v provincii Western Cape, areál je vymezen skupinou Piketberg a městečky Ceres a Gordon’s Bay.
Ekologie: Roste obvykle ve formaci renosterveld, na vlhkých loukách a v křovinách na jílovitých půdách, v územích se zimními dešti a letním srážkovým propadem. Vystupuje do nadmořských výšek kolem 300 m. Kvete brzy na jaře.
Moraea villosa
Popis: Vytrvalá bylina s kulovitou podzemní hlízou, obdanou světlými síťovitými vlákny, dorůstá výšky 30–40 cm. Přímá pýřitá lodyha nese jediný na vnější straně brvitý žlábkovitý list. Na vrcholu se tvoří vějířek několika květů; květy mají 3 ploše rozložené vnější okvětní lístky, v obrysu široce vejčité až téměř okrouhlé, světle fialové, modravé nebo oranžové, na bázi s žlutou chlupatou ploškou a nad ní s nápadnou, černě lemovanou zelenou nebo modrou skvrnou, vnitřní okvětní lístky jsou mnohem menší, na vrcholu s 3 zuby, z nichž prostřední je dlouze protažený, pentlicovitý; tyčinky jsou 3; semeník je spodní, čnělka je nad bází rozčleněna do 3 široce křídlatých ramen. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: V minulosti to byl hojný druh, ale zemědělství a urbanizace způsobily ztrátu asi 80 % rozlohy vhodných stanovišť. Zaniklo asi 16 z dřívějších přibližně 60 známých lokalit a na většině stávajících jsou jen malé populace; i když stále existují alespoň 2 naleziště, kde každoročně vykvétají tisíce rostlin. V Červeném seznamu květeny Jihoafrické republiky (2009) je druh zařazen mezi zranitelné (VU – vulnerable).
Poznámka: V rámci druhu se rozlišují 2 poddruhy; zobrazené rostliny patří nominální subsp. villosa. Druhý poddruh Moraea villosa subsp. elandsmontana se vyznačuje světle oranžovými květy a byl popsán teprve nedávno z úpatí horské skupiny Elandskloof Mountain.
Moraea villosa
Moraea villosaMoraea villosa
Moraea villosa
Moraea villosa
Moraea villosa
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 21. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Ceres).