Morušovník v klášteře Zlatá Koruna

Morus alba, morušovník bílý (Moraceae):

  • Výška stromu: 12 m (v roce 2018)
  • Obvod kmene: 445 cm
  • Šířka koruny: 15 m
  • Odhadované stáří: zhruba 250 let (v roce 2021)

Tento morušovník roste na hrázi rybníčku, který se nachází v těsné blízkosti vstupu na nádvoří kláštera Zlatá Koruna (okres Český Krumlov). Strom je výrazně nahnutý, střední část kmene v podstatě zanikla, jeho živá obvodová část je jen fragmentální, některé větve jsou podepřeny dřevěnými podpěrami. Památným stromem byl vyhlášen dne 15. ledna 2019.

Obvod kmene tohoto stromu se skutečně neměří snadno, uvádí se, že jej má ze všech našich památných morušovníků největší, mohl by snad tedy být v tomto rodu i exemplářem nejstarším.
Morušovníky byly v českých zemích ve větší míře vysazovány od časů Marie Terezie a Františka Štěpána Lotrinského, v roce 1752 bylo totiž ve Vídni vydáno nařízení, aby v zájmu podpory výroby hedvábí byly tyto dřeviny hojně pěstovány coby zdroj potravy pro bource morušového; bylo dokonce trestné morušové stromy poškozovat. Zlatokorunský morušovník bude snad souviset právě s tímto císařským nařízením, mohl být vysazen někdy ve druhé polovině 18. století. Zřejmě pamatuje posledního zlatokorunského cisterciáckého opata Bohumíra Bylanského (1724–88, opatem byl v letech 1755–85), jenž zaváděl na zdejších klášterních statcích chov bource morušového. Z dřívější početné výsadby těchto dřevin, která se v okolí kláštěra jistě nacházela, zůstal tento morušovník kusem nadobro posledním.

Morušovník v klášteře Zlatá Koruna
Morušovník v klášteře Zlatá Koruna
Morušovník v klášteře Zlatá Koruna
Morušovník v klášteře Zlatá Koruna
Morušovník v klášteře Zlatá Koruna
Morušovník v klášteře Zlatá Koruna
Morušovník v klášteře Zlatá Koruna
Morušovník v klášteře Zlatá Koruna
Morušovník v klášteře Zlatá Koruna

Fotografováno dne 12. 9. 2021.