Na jihozápadě Irska, v hrabství Kerry, stojí Muckross House obklopený zahradami. Byl vystavěn jako panské sídlo na břehu jezera Muckross při úpatí hory Mangerton Torc, nedaleko města Killarney. Dnes je sídlem návštěvnického centra národního parku Killarney.
Muckross House and Gardens
Dům v tudorovském slohu byl postaven skotským architektem Williamem Burnsem v roce 1843, kdy bylo panství Muckross v držení Henry Arthura Herberta. Další úpravy byly provedeny v roce 1850 v rámci příprav na návštěvu královny Viktorie. V roce 1899 byl dům prodán lordu Arthuru Guinnessovi a v roce 1910 zakoupil panství Muckross Američan William Bowers Bourn jako svatební dar pro svou dceru Maud k jejímu sňatku s Arthurem Vincentem. V letech 1911 až 1932 bylo provedeno další množství úprav a v okolí domu vznikly zahrady Sunken Garden, Stream Garden a skalka na vápencovém výchozu.
Muckross House and Gardens
Po smrti Maud věnoval v roce 1932 na paměť své ženy senátor Arthur Vincent spolu s jejími rodiči, panem a paní William Bowers Bourn, Muckross House a 4 330 ha panství irskému státu pod jménem Bourn Vincent Memorial Park.
Muckross House and Gardens
Zpočátku nebyla irská vláda schopna poskytnout parku finanční podporu, tak byl provozován především jako pracovní farma, která byla otevřena pro veřejnost. Muckross House byl zpřístupněn pro veřejnost až v roce 1964. Postupně se měnilo vnímání role národních parků a se zlepšením irské ekonomiky získával park vyšší peněžní prostředky. Kolem roku 1970 bylo k pamětnímu parku připojeno dalších téměř 60 km2 plochy okolní krajiny s pozoruhodnými biotopy včetně soustavy tří jezer a vznikl Národní park Killarney.
Muckross House and Gardens
Muckross House slouží jako hlavní centrum pro návštěvníky parku, kterých je kolem 250 000 ročně. V sídle je možné prohlédnout si původní zařízení z konce 19. století, v bývalé konírně domu je restaurace, obchod a řemeslné dílny. Tradiční farma pak představuje venkovský života Irska ve 30. letech 20. století, ještě před elektrifikací.
Muckross House and Gardens
Zahrady jsou známé svou rozsáhlou sbírkou pěnišníků a jejich hybridů, vodní zahradou, arboretem s mnoha exotickými stromy rostoucími v mírném klimatu a skalkou. Poutavé jsou výhledy na jezero pod neustále se měnící oblohou s pozadím okolních hor se zalesněným úpatím.
Muckross House and Gardens
Fotografováno dne 21. 8. 2011.