Syn.: Muntingia rosea H. Karst.
Česká jména: bezřadýn bílý (Presl 1846)
Čeleď: Muntingiaceae C. Bayer, M. W. Chase et M. F. Frey – bezřadýnovité

Muntingia calabura

Rozšíření: Areál se táhne od jižního Mexika po Panamu, na ostrovech v Karibském moři a v Jižní Americe až po severní Argentinu. V mnoha dalších zemích s tropickým a subtropickým klimatem se pěstuje, tak např. v Kalifornii a na Floridě, na mnoha ostrovech v Pacifiku a Indickém oceánu, v Indii i Indočíně, místy zplaňuje a má dokonce invazní charakter.

Ekologie: Stanovištěm jsou lesní okraje, řídké, i druhotné porosty dřevin, okraje komunikací v oblastech se stálezelenými nebo poloopadavými tropickými lesy. Vystupuje do nadmořské výšky 1100 m. Květy nepříjemně voní, jsou opylovány včelami. Plody konzumují ptáci a netopýři.

Muntingia calabura

Popis: Stromek nebo větší keř, často mnohokmenný, dorůstá výšky až 10 m; kmen může mít až 15 cm v průměru; borka je tmavošedá, na tenčích větvích s hnědými a šedými proužky, letorosty jsou chlupaté. Listy jsou střídavé, podlouhlé, 4–18 cm dlouhé a 2–6 cm dlouhé, na líci sytě zelené, na rubu bělavé, oboustranně hustě krátce chlupaté, na bázi asymetrické, na okraji pilovité, na vrcholu zašpičatělé. Pětičetné květy vyrůstají jednotlivě nebo v chudých svazečcích na stopkách 2–3 cm dlouhých; mají asi 2,5 cm v průměru; kališní lístky jsou kopinaté, asi 1 cm dlouhé, chlupaté; korunní lístky jsou široce kopisťovité, 1,2–1,3 cm dlouhé, bílé; tyčinek je mnoho; pestík je stopkatý, semeník je svrchní, lysý. Plodem je červená, zploštěle kulovitá bobule 1–1,5 cm v průměru, s mnoha semeny.

Využití: Plody jsou velmi sladké, chutné, jsou konzumovány jako ovoce. Užívá se i v tradiční medicíně. Stromy většinou bohatě plodí, a to i několikrát za rok.

Poznámka: Monotypický rod, dříve byl řazen do čeledi Tiliaceae, resp. Malvaceae. Na základě molekulárně biologických výsledků byla pro něj (a další dva monotypické rody) ustavena samostatná čeleď, blízce příbuzná čeledi Cytinaceae, a v širším příbuzenském okruhu slézovitých (Malvaceae).

Muntingia calabura
Muntingia calaburaMuntingia calabura
Muntingia calabura
Muntingia calabura
Muntingia calabura
Muntingia calabura
Muntingia calabura

Fotografovali Vít Grulich, ve dnech 26. 2. 2009 (Kostarika, Nosara) a 21. 1. 2018 (Palau, Koror, Ngermid); Jindřiška Vančurová, dne 17. 2. 2015 (Guatemala, El Remate); Věra Svobodová, dne 23. 2. 2020 (Laos, Luang Prabang).