Syn.: Hyacinthus comosus L., Leopoldia comosa (L.) Parlat., Muscari graecum (Heldr.) Boiss., Muscari holzmanii (Heldr.) Freyn., Muscari pinardii Boiss.
Česká jména: blehijač chocholatý (Presl 1819), blehyjač chocholatý (Presl 1846), blehijač chocholatý (Opiz 1852), modřenec chocholatý (Sloboda 1852, Čelakovský 1879, Polívka 1912, Nauman 1946, Dostál 1950), modravec chocholatý (Dostál 1989), modřenec chocholatý (Kubát 2002)
Slovenská jména: modřenec šticatý, blehyjač (Reuss 1853), modrenec chocholatý, hadie hrozno (Novacký 1936), modrinec chocholatý (Dostál 1950), leopoldia chochlatá (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Asparagaceae – chřestovité

Muscari comosum

Rozšíření: Jižní a střední Evropa, Kanárské ostrovy, severní Afrika, jihozápadní Asie, u nás se vyskytuje v teplejších oblastech.

Ekologie: Roste roztroušeně na výslunných stráních, stepích, suchých loukách, mezích a vinicích, v pásmu od nížin po pahorkatiny. Kvete od května do července.

Muscari comosum

Popis: Vytrvalá cibulnatá rostlina s přízemní růžicí čárkovitých listů, 30–70 cm vysoká, s přímým stvolem a nápadným rozdílem mezi horními sterilními a spodními fertilními květy. Květní stopky sterilních květů jsou 3–6krát delší než květy, výrazně vzpřímené. Plodem je vejcovitá až skoro kulovitá tobolka.

Ohrožení a ochrana: V minulosti býval u nás modřenec chocholatý mnohem častější, na většině přirozených stanovišť ustupuje, proto je zařazen k ohroženým druhům naší květeny (C3).

Poznámka: V kultuře se již od začátku 17.století pěstuje pozoruhodná kulturní varieta Muscari comosum ´Plumosum´, která má sterilní všechny květy.

Muscari comosumMuscari comosum
Muscari comosum

Fotografováno ve dnech 5. 6. 2003 (Česko, Brno, Stránská skála a Hády) a 1. 4. 2010 (Kypr, British Sovereign Base Area of Akrotiri, jižně od slaného jezera).