Asi 45 km od centra hlavního města Ománu se už 10 let buduje velmi rozsáhlá botanická zahrada. Jako její základní kámen lze považovat královský výnos sultána Kábuse, který jí do vínku vložil nejen úkol aktivní péče o ománskou květenu, ale také – typicky ománsky velkorysých – 423 hektarů pozemků. Za 10 let existence sice zahrada ještě nefunguje pro veřejnost, ale zejména v odborných kruzích je její aktivita nepřehlédnutelná.
Oman Botanic Garden
Začínalo se, jak tomu v této pouštní zemi je dobrým zvykem, takříkajíc na zelené louce, což ve zdejším provedení znamená v žlutohnědém písku a kamení. Deset let se zdá být doba dosti dlouhá na to, že brány pro návštěvníky se dosud neotvírají a zcela jistě se ještě nějaký rok otvírat nebudou. Troufám si však tvrdit, že až se zahrada veřejnosti otevře, bude to velkolepé.
Oman Botanic Garden
Proč si to myslím? Budování instituce na zelené louce není nikdy úplně jednoduché a je třeba zvládnout řadu úskalí. Aby práce zahrady byla efektivní, je potřeba sehnat kolektiv zapálených a odborně zdatných lidí. Vybudovat technické zázemí. Připravit projekt návštěvnické části a postupně jej začít realizovat. Aby tyto kroky byly efektivní, musí být promyšlené a zapadat do sebe. Ománská botanická zahrada se do svého úkolu obula skutečně důkladně.
Oman Botanic Garden
V uplynulých 10 letech vzniklo především rozsáhlé technické zázemí. Je to nejen administrativní část s kancelářemi a pracovnami personálu, ale v tomto případě byly vybudovány velmi rozsáhlé prostory pro množení a kultivaci. Ománská botanická zahrada má za úkol pečovat o květenu domácí – nejde tedy cestou „laciného“ kopírování jakékoli tropické botanické zahrady. Odborné kapacity se vrhly do projektů sběru a kultivace domácích rostlin a v uplynulých letech se zaměřily zejména na druhy vzácné a ohrožené. Pracovníci zahrady jezdí do terénu a sbírají vzorky – semena nebo řízky původních druhů. V zahradě je pečlivě ukládají do genobanky a experimentují s jejich kultivací, aby vypěstovali dostatek materiálu do budoucích expozic. Pro toto pěstování jsou k dispozici nebývale rozsáhlé plochy skleníků a kultivačních hal se skvělými technickými podmínkami – více než 10 takových objektů zabírá plochu asi 2,3 ha!
Oman Botanic Garden
Již dnes zahrada kultivuje více než třetinu ománské domácí flóry (450 druhů), a to asi v 60 000 jedincích. V kultivaci je každá rostlina pečlivě označena štítkem s informacemi o původu – takový materiál je ideální pro případné další experimenty s posilováním populací mizejících druhů v přírodních podmínkách. Do budoucna zahrada předpokládá, že přebytky výpěstků bude nabízet návštěvníkům a dalším zájemcům ke koupi. A jako výsledek bádání o vzácných domácích druzích botanická zahrada představila v roce 2015 pěkně vybavenou Červenou knihu Ománu.
Oman Botanic Garden
Kromě této činnosti je terénní činnost zaměřena na etnobotanický výzkum. V odlehlých oblastech země dosud doznívá tradiční zemědělství s lokálními formami kulturních rostlin, mnozí obyvatelé ještě využívají „služeb“ tradiční medicíny. Pracovníci zahrady shromažďují informace i staré odrůdy obilovin a uchovávají tak jakousi paměť národa. Je zřejmé, že výsledky takového výzkumu budou v připravovaných expozicích přitahovat návštěvníky z řad místních obyvatel a prostřednictvím těchto aktivit je vést k důležitosti ochrany přírody.
Oman Botanic Garden
V roce 2016 by se měly realizovat první práce spojené s budováním expozic. Expozice by měly představit čtyři hlavní ománské biomy, z nichž jen pro dva jsou v oblasti, kde se zahrada rozkládá, vhodné klimatické podmínky. Vysokohorskou vegetaci z pohoří Hajar i monzunové lesy z jižního governorátu Dhofar bude možné představit jen v klimatizovaných halách, což samozřejmě klade velké nároky na technické zabezpečení.
Oman Botanic Garden
V botanické zahradě už dnes pracuje téměř 80 zaměstnanců, z tohoto počtu je 20 výzkumníků a 35 botanických zahradníků. Lze si jen přát, aby se velmi sympatický projekt této zahrady vbrzku naplnil a aby se její brány v dohledné době otevřely i pro veřejnost.
Oman Botanic Garden
Fotografováno dne 5. 10. 2015.