Čeleď: Campanulaceae Juss. – zvonkovité
Musschia wollastonii
Rozšíření: Velmi vzácný druh endemického rodu portugalského ostrova Madeira. Dříve se soudilo, že se vyskytuje i na nedalekém ostrově Deserta Grande, teprve před několika lety se však ukázalo, že tamní populaci je možné prohlásit za zcela odlišný druh. Musschia wollastonii se tedy vyskytuje výhradně na Madeiře.
Ekologie: Roste ve vlhkých a stinných údolích vavřínových lesů, v nadmořských výškách od 400 do 900 m. Kvete od srpna do listopadu.
Popis: Monokarpický keř, až 3 m vysoký. Kmínek je jednoduchý, dřevnatý, až 2 m dlouhý, listy jsou nahloučené v růžici na vrcholu kmene, jsou obkopinaté, 14–19 cm dlouhé a 3,5–17 cm široké, na okraji zubaté, na žilkách chlupaté. Květenství je terminální, latnaté, až 1 m dlouhé, bohatě větvené, květy jsou nápadné, kališní lístky jsou 20–25 mm dlouhé a 6 mm široké, úzce kopinaté, zelené až červenohnědé, korunní lístky jsou úzce kopinaté, 21–28 mm dlouhé a 3–5 mm široké, červenohnědé nebo i žluté, pestík výrazně vyniká z koruny, blizna je 14–15 mm dlouhá. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Druh byl na Madeiře zaznamenán na 17 lokalitách, které jsou poměrně stabilní, avšak roste zde méně než 250 dospělých exemplářů. Červeným seznamem IUCN je zařazen k ohroženým druhům (EN), je uveden také na seznamu přísně chráněných rostlin Bernské úmluvy, stejně tak na soupisu druhů Směrnice o stanovištích (Natura 2000).
Poznámka: Rod Musschia patří k nejvýznamnějším endemitům Madeiry, je v rámci zvonkovitých značně evolučně izolován. Jsou do něj řazeny celkem tři druhy, z nichž na hlavním ostrově a neobydleném ostrůvku Deserta Grande roste ještě Musschia aurea, na ostrově Deserta Grande byla teprve v roce 2007 popsaná Musschia isambertoi.
Rod Musschia byl pojmenován na počest Jean-Henriho Musschea (1765–1834), ředitele botanické zahrady v Gentu.
Musschia wollastonii
Musschia wollastonii
Musschia wollastoniiMusschia wollastonii
Musschia wollastonii
Musschia wollastonii
Musschia wollastonii
Musschia wollastonii
Fotografováno v září 2013 (Portugalsko, Madeira, Ribeiro Frio).