Syn.: Crucifera myagrum E. H. L. Krause, Rapistrum perfoliatum (L.) Bergeret
České mená: povazka ozimá (Opiz 1852), povázka prorostlá (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenské mená: povázka průrostlá (Reuss 1853), myšojed prerastený (Dostál 1950), myšojed prerastenolistý (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Brassicaceae Burnett – brukvovité / kapustovité
Myagrum perfoliatum
Rozšírenie: Primárny areál druhu siahal zrejme od východnej a juhu strednej Európy (Ukrajina, Maďarsko) a Mediteránu po Kaukaz, Irán a Irak, v súčasnosti siaha až do strednej a západnej Európy a Afriky. Zavlečený bol aj do Austrálie a Severnej Ameriky.
V ČR i na Slovensku rastie vzácne v nížinách a pahorkatinách, v poslednom období nebol zaznamenaný; v ČR je druh považovaný za neofyt.
Ekológia: Synantrópna rastlina, vyžaduje pravidelne narúšané stanovištia. Rastie na poliach ako burina obilnín, v blízkosti železničných tratí, na prekladiskách, rumoviskách, ruderalizovaných pasienkoch a pod. Kvitne od júna do júla.
Myagrum perfoliatum
Opis: Jednoročná alebo dvojročná (ozimná), holá, modrozelená a sivo oinovatená bylina. Byľ priama, jednoduchá alebo rozkonárená, 20–80 cm vysoká, oblá. Prízemné listy v ružici, obrátene kopijovité až obrátene vajcovité, 4–7 cm dlhé a 1–2,5 cm široké, sediace, v čase kvitnutia zvyčajne zaschnuté; byľové listy sediace, uškatou bázou objímavé, kopijovité až úzko trojuholníkovité, na vrchole tupé, celistvookrajové až plytko zúbkaté, 2,5–4,5 cm dlhé. Súkvetie zväčša bohatý strapec, po odkvitnutí značne predĺžený. Kališné lístky 2,5–3 mm dlhé, žltkasté, úzko vajcovité, korunné lupienky kopijovité, na vrchole zaokrúhlené, asi 4 mm dlhé, svetlo žlté. Šešuľky obrátene hruškovité, z bokov stlačené, 4–6 × 2,5–4,5 mm veľké, na vrchole s hrotom. Semená asi 3 mm dlhé, obrátene vajcovité, hnedé.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku je hodnotený ako kriticky ohrozený (CR), posledné údaje o jeho výskyte sú z osemdesiatych rokov 20. storočia.
Myagrum perfoliatumMyagrum perfoliatum
Myagrum perfoliatumMyagrum perfoliatum
Foto: máj 2009 (Srbsko, Gorne podunavlje).