Kořeny drtivé většiny cévnatých rostlin žijí v oboustranně prospěšné symbióze se zvláštní skupinou půdních hub – mykorhizními houbami. Tyto houby jsou pro život rostlin nesmírně důležité, neboť rostlině zabezpečují dostatečný přísun živin (zejména dusíku a fosforu) a vody. Mykorhizní houby na oplátku od rostlin získávají cukry, které rostliny vyrobily v procesu fotosyntézy za pomoci sluneční energie. Bez těchto látek by houby např. nemohly tvořit plodnice.
MykorhizaMykorhiza
Typickým příkladem ekosystému, kde hrají mykorhizní houby důležitou roli, jsou naše smrkové či borové lesy. Téměř všechny naše jehličnany mají totiž nejjemnější kořeny přeměněny v duální orgány tvořené napůl houbovými a napůl rostlinnými pletivy – ektomykorhizami. Přítomnost houby zcela modifikuje morfologii kořenů, jejich tvarová rozmanitost je nesmírná. Příklad smrkové mykorhizy vidíte na následujících obrázcích.
MykorhizaMykorhiza
Ektomykorhizní houby se často rozmnožují mikroskopickými spórami. Na obrázku vidíte bazidiospory měcháče písečného.
Mykorhiza
Řada ektomykorhizních hub tvoří jedlé plodnice, z nichž některé mohou být velmi cenné. Na snímku lanýž jarní.
Mykorhiza
ZAPAMATUJTE SI: Mykorhizní symbióza je v rostlinné říši všudypřítomná a důležitá. Dodává rostlinám potřebné živiny a chrání je před negativními vlivy okolního prostředí. Pokud se okolo sebe rozhlédnete a uvidíte rostlinu (strom, květinu, trávu), vězte, že má v kořenech mykorhizní houby.
Mykorhiza
Pořadatelé a sponzoři akce:

Botanická zahrada
PS
BOTANY.cz
Botanický ústav
MŽP