Syn.: Jungermannia taylorii Hook., Leptoscyphus taylorii (Hook.) Mitt.
Česká jména: křižatka Taylorova (Opiz 1852)
Slovenská jména: mylia Taylorova (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Jungermanniaceae Rchb. – trsenkovité
Mylia taylorii
Rozšíření: Holarktický, cirkumboreální druh. V ČR se vyskytuje na Šumavě, v Jizerských horách, Krkonoších, Hrubém Jeseníku, Beskydech a na severočeských pískovcích hojně, ojediněle i mimo tyto oblasti (Manětín, Ústí nad Labem, Ještěd), uvádí se i z Krušných hor, okolí Mariánských Lázní a Žďáru nad Sázavou.
Ekologie: Většinou na humusu skal (i bazických), hojně na pískovcových skalách, v pískovcových oblastech roste hojně i na tlejícím dřevě. Vzácně i na zemi s těžištěm v horských oblastech, zejména supramontánním až subalpínském stupni, v nižších polohách hojně v pískovcových skalních městech severních Čech.
Mylia taylorii
Popis: Tvoří mohutné, rozlehlé, často vyduté porosty zeleně až karmínově červeně (nejčastěji na konci lodyh), vzácněji hnědavě zbarvené. Lodyhy 3–10 cm dlouhé, poléhavé až vystoupavé, zřídka laterálně-interkalárně nebo i terminálně větvené. Rhizoidy hojné, bezbarvé nebo hnědavé, hojněji nahloučené poblíž inserce spodních listů. Listy nepatrně šikmo podloženě vetknuté, odstávající, navzájem se kryjící, neznatelně sbíhavé předním okrajem, slabě vyduté až konvexní, široce oválné až okrouhlé. Spodní listy kopinaté. Buňky silně kolenchymatické, s uzlovitými rohovými ztluštěninami, 35–45 µm na okrajích listů. V buňkách nápadná siličná tělíska po 6–12 v buňce, elipsoidní až téměř kulovitá, šedavá, složená z množství nepatrných kapiček. Nepohlavní rozmnožování nehojné, svazčité 1–2buněčné gemmy velikosti 35–45 × 25–30 µm vznikají na okrajích široce oválných terminálních listů. Dvoudomý druh. Samčí rostliny poněkud drobnější. Štět tvořen mnoha řadami buněk. Tobolka krátce vejčitá, se stěnou 3–5vrstevnou.
Mylia tayloriiMylia taylorii
Záměny: Díky své velikosti v terénu snadno poznatelný druh. Příbuzná vršatka odchylná (M. anomala) se liší kopinatými listy, které bývají na konci lodyhy bohatě pokryté světlezelenými gemmami. Kromě toho vršatka odchylná je druh vrchovišť, kde roste na holé rašelině nebo mezi rašeliníky, vzácně roste i v pískovcových oblastech, kde jí lze nalézt i na písčité půdě.
Mylia taylorii
Fotografováno v srpnu 2005 (Broumovské stěny) a červnu 2008 (České Švýcarsko).