Syn.: Myosotis ciliolata Opiz, Myosotis laxiflora var. gracilis Schuster, Myosotis laxiflora var. scabra (Simk.) Schuster, Myosotis palustris var. nemorosa (Besser) Godet, Myosotis palustris subsp. nemorosa (Besser) Jáv., Myosotis palustris var. scabra Simk., Myosotis palustris var. strigulosa (Rchb.) Mert. et Koch, Myosotis palustris subsp. strigulosa (Rchb.) Schübler et Martens, Myosotis strigulosa Rchb., Myosotis scorpioides var. nemorosa (Besser) Wade, Myosotis scorpioides var. strigulosa (Rchb.) Schinz et Keller, Myosotis scorpioides subsp. strigulosa (Rchb.) Domin
Česká jména: poměnka brviťounká (Opiz 1852), pomněnka hajní (Kubát 2002)
Slovenská jména: nezábudka hájna (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Boraginaceae Juss. – brutnákovité
Myosotis nemorosa
Rozšíření: Roste téměř v celé Evropě vyjma Pyrenejského poloostrova a Britského souostroví, na sever po střední Skandinávii, na východ po Ural, na jih po hory Řecka a Itálie. U nás hojně v oreofytiku a chladnějších polohách mezofytika, v rozsáhlých oblastech chybí.
Ekologie: Bahnité břehy lesních potoků, prosvětlená lesní prameniště a vlhké příkopy, okraje lučních pramenišť a rašelinných tůněk, podél horských potoků a v přilehlých trávnících a v květnatých vysokostébelných nivách na trvale vlhkých až mokrých, hlinitých až hlinitopísčitých, neutrálních až kyselých, živinami většinou bohatých půdách.
Myosotis nemorosa
Popis: Vytrvalé byliny někdy s krátkými podzemními výběžky s přímou, obvykle 40–60 cm dlouhou, většinou až v horní polovině větvenou, zřetelně čtyřhrannou, lysou nebo roztroušeně chlupatou lodyhou. Listy eliptické, lysé, většinou však chlupaté, na svrchní straně přitisklými, ke špičce listů směřujícími chlupy, na spodní straně přitisklými až mírně odstálými, v dolní polovině lodyhy k bázi listu směřujícími chlupy. Vijany bohaté, vždy bez listenů, květní stopky vzpřímené, zdéli nebo jen o málo delší než kalich. Kalich zvonkovitý, kališní cípy trojúhelníkovité, přibližně zdéli čtvrtiny kalicha, koruna kolovitá, korunní cípy živě modré. Plodem je tvrdka. Kvete od května do srpna.
Myosotis nemorosaMyosotis nemorosa
Fotografováno dne 5. 7. 2011 (v Krkonoších).