Syn.: Strophiostoma sparsiflorum (Pohl) Turcz.
Česká jména: uško myší anebo zájemné koření (Hájek 1562), poměnka různokvětná (Presl 1819), pomněnka řídkokvětá (Kubát 2002)
Čeleď: Boraginaceae – brutnákovité

Myosotis sparsiflora

Rozšíření: Od Německa přes střední a východní Evropu do Asie. Na severu po Polsko, na jihu po střední část Balkánu, Krym a Kavkaz. U nás se vyskytuje především v nivách řek ve středních Čechách a na střední a jižní Moravě, od planárního do suprakolinního stupně.

Ekologie: Roste v lužních a vlhkých lesích, na vlhkých loukách a v aluviích vodních toků. Upřednostňuje vlhká stanoviště a hlinité až hlinitojílové půdy bohaté na humus a živiny. Kvete od dubna do května.

Popis: Jednoletá až dvouletá, 20–50 cm vysoká bylina. Kořeny jsou tenké, lodyha chabá, větvená, pětihranná, drsně chlupatá. Přízemní listy řapíkaté, lodyžní přisedlé, střídavé. Čepel obkopinatá až obvejčitá, 3–4 cm dlouhá a 1–1,5 cm široká, drsně chlupatá. Květy vyrůstají ve vijanech po 3–8, jsou pravidelné, pětičetné. Kalich široce zvonkovitý, přitiskle chlupatý, z jedné čtvrtiny až třetiny dělený, kališní cípy úzce trojúhelníkovité. Koruna kolovitá, stejně dlouhá jako kalich, lem 3,5 mm v průměru, světle modrý. Plodem jsou tvrdky.

Ohrožení a ochrana: Z hlediska ohrožení je zařazena mezi vzácnější druhy vyžadující další pozornost (C4a).

Myosotis sparsiflora
Myosotis sparsifloraMyosotis sparsiflora

Fotografováno dne 14. 5. 2005 (Česko, Čechy, Hasina).