Syn.: Myosotis sylvatica subsp. stenophylla (Knaf) Metz.-Krop., Myosotis alpestris subsp. stenophylla (Knaf) Metzel, Myosotis alpestris var. stenophylla (Knaf) Vestergr., Myosotis suaveolens sensu Kom., non Waldst. et Kit. ex Willd., Myosotis olympica auct. pro parte, non Boiss., Myosotis podperae Domin
Čeleď: Boraginaceae Juss. – brutnákovité

Myosotis stenophylla

Rozšíření: Druh ostrůvkovitě rozšířený ve střední a jihovýchodní Evropě – Česko, jižní Polsko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Rumunsko. U nás se vyskytuje velmi vzácně především v teplejších oblastech termofytika středních Čech, střední a jižní Moravy, ojediněle i v mezofytiku (údolí Jizery na Semilsku, hadce u Dolních Kralovic a u Rouchovan).

Ekologie: Roste na skalnatých a travnatých stráních, ve světlých borových lesích, v lemech teplomilných doubrav, na stanovištích s nezapojenou vegetací, na bazických a ultrabazických podkladech (většinou vápence, hadce a čediče), v pásmu nížin až pahorkatin. Kvete od května do června.

Popis: Vytrvalá trsnatá bylina, 20–30(–50) cm vysoká, lodyha vystoupavá až přímá, větvená, odstále chlupatá, přízemní listy v růžici (plně vyvinuté až po odkvětu) dlouze řapíkaté, eliptické, až 4 cm dlouhé a 1,5 cm široké, na vrcholu špičaté, řapík až 7 cm dlouhý, často fialově naběhlý. Lodyžní listy přisedlé, úzce kopinaté, odstále chlupaté. Květy ve vijanech, kalich zvonkovitý, neopadává ani za plodu, kališní cípy špičaté, zdéli 3/4 kalicha, hustě přitiskle nebo odstále chlupaté (bez háčkovitých chlupů), koruna kolovitá, 6–10 mm v průměru, korunní trubka stejně dlouhá jako kalich, azurově modrá, v ústí s bělavými nebo žlutými šupinami pakorunky. Plodem je tvrdka. Taxon je dosti proměnlivý, odlišují se především rostliny z hadců, které jsou nižší, bohatěji větvené.

Záměny: Od hojnější pomněnky lesní (Myosotis sylvatica) se odlišuje výrazně delšími řapíky přízemních listů, lodyžní listy pomněnky lesní jsou na rozdíl od úzce kopinatých listů popisovaného druhu eliptické, vejčité až obvejčité. Kalich pomněnky lesní je zároveň pokryt háčkovitými chlupy a za plodu opadává.

Ohrožení a ochrana: Pomněnka úzkolistá je značně vzácná, je zařazena mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny (C1b), ve stejné kategorii je chráněna také zákonem (§1). Na Slovensku patří k druhům zranitelným (VU).

Myosotis stenophyllaMyosotis stenophylla
Myosotis stenophyllaMyosotis stenophylla

Fotografováno dne 2. 5. 2008 (Česko, Morava, Pavlovské vrchy).