Čeleď: Tamaricaceae Link – tamaryškovité
Myricaria pulcherrima
Rozšíření: Břehy řeky Tarim a jejích přítoků v Tarimské pánvi, čínská autonomní oblast Sin-ťiang (Xinjiang). V květeně ČLR a dalších zdrojích se uvádí rozšíření v jižní části oblasti Sin-ťiang, ale jedná se zřejmě o omyl. Výskyt je pouze v severní části Taklamakanu, tedy ve středu oblasti.
Ekologie: Písčité břehy řek. Údaj o růstu na písečných dunách bude zřejmě chyba.
Popis: Polokeř či keř, asi 1,5 m vysoký. Rostlina se obvykle větví při zemi, výše jsou větve rovné, vzpřímené a jen zřídka větvené. Staré větve mají červenou borku, mladé jsou šedozelené či červeně naběhlé. Listy jsou poměrně velké, až 1 cm dlouhé, srdčité či široce vejčité, na vrcholu špičaté, šedozelené. Květenství je koncový hustý hrozen, dlouhý až 12 cm. Květy jsou červené či růžové, průměr květu kolem 8 mm. Kvete v létě. Po odkvetení horní část větví odumírá.
Ohrožení a ochrana: Ačkoliv tento druh není na oficiálních seznamech, je silně ohrožený. Neregulovaných říčních břehů velice rychle ubývá, a to zvláště na severu Taklamakanu, kde v současné době dochází k masivním rozšiřování zemědělských ploch. Díky tomu jsou regulované jak z hor přitékající řeky, tak vlastní řeka Tarim, na které byly postaveny přehrady a projevuje se zde snaha udržet stálou hladinu vody.
Poznámka: Čínské jméno druhu je 心叶水柏枝 xin ye shui bai zhi.
Myricaria pulcherrimaMyricaria pulcherrima
Myricaria pulcherrimaMyricaria pulcherrima
Myricaria pulcherrima
Na následující fotografii je vidět řada rostlin, které vyklíčily ze semen zanechaných klesající vodní hladinou.
Myricaria pulcherrima
Fotografováno na podzim 2007 (Čína, břeh Tarimu).