Česká jména: stolístek střídavokvětý (Dostál 1950, Kubát 2002), stolístek střídavolistý (Husák in Slavík 1997 – chybné jméno)
Slovenská jména: stolístok striedavokvetý (Dostál 1950)
Čeleď: Haloragaceae R. Br. – zrnulovité
Myriophyllum alterniflorum
Rozšíření: Těžiště areálu druhu leží v západní a severní Evropě, zasahuje až do severní Afriky a na Azorské ostrovy, na východ nejdále do ČR, Polska, pobaltských států a severozápadního Ruska. Dále roste v Grónsku a atlantické Severní Americe. V ČR patří k vzácným druhům: prokazatelně roste pouze v jižních Čechách ve Vltavě od Lenory po vzdutí Lipna (v oblasti Lipenské přehrady v minulosti rostl také) a od Vyššího Brodu po České Budějovice, spolehlivé údaje jsou i z Otavy. Výskyt v Malši není jednoznačně prokázaný, záznamy z Českomoravské vrchoviny nejsou doložené a vznikly asi záměnou se stolístkem klasnatým. V roce 2010 byl překvapivě nalezen také v Českém lese u Nemanic. Na Slovensku se nevyskytuje.
Ekologie: Převážně v proudící čisté a chladné vodě, kde roste zakořeněný v písčitých nebo štěrkovitých sedimentech dna; nesnáší znečištění. Populace ve Vltavě pod Českým Krumlovem po zlepšení kvality vody však úspěšně regenerovaly. U nás spíše výjimečně i v odříznutých ramenech. Populace v ČR většinou zůstávají sterilní a rozmnožují se vegetativně, fragmentací lodyh.
Myriophyllum alterniflorum
Popis: Ponořená vodní rostlina s větvenými stonky dlouhými i přes 1 m. Listy tvoří převážně čtyřčetné přesleny, jsou velmi jemné, 1–2,5 cm dlouhé, dělené na nitkovité, víceméně střídavě postavené úkrojky, kterých bývá 9–18 a jsou 4–17 mm dlouhé. Na vrcholu lodyhy se tvoří řídké klasovité květenství; v jeho dolní části jsou v přeslenech samičí květy, v horní části jsou vstřícně až střídavě umístěné květy samčí; korunní lístky jsou žlutavé, průsvitné; tyčinky žluté, červeně pruhované.
Záměny: Nekvetoucí rostliny lze zaměnit s dosti podobným stolístkem klasnatým (Myriophyllum spicatum), který však tvoří statnější lodyhy, má větší počet delších a hrubších, často vstřícných úkrojků. Zásadní rozdíly jsou v květech, které jsou u stolístku klasnatého všechny uspořádané přeslenitě, mají červenou korunu a světle žlutozelené prašníky.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu ČR je zařazen k silně ohroženým druhům (C2r).
Myriophyllum alterniflorum
Myriophyllum alterniflorum
Myriophyllum alterniflorum
Myriophyllum alterniflorum
Fotografovala Alena Vydrová, ve dnech 31. 7. 2005, 24. 6. 2006 a 30. 6. 2007 (Vltava v Nahořanech, pod Pěknou a Chlum).