Syn.: Enydria aquatica Vell., Myriophyllum brasiliense Cambess., Myriophyllum proserpinacoides Gillies ex Hook. et Arn.
Čeleď: Haloragaceae R. Br. – zrnulovité
Myriophyllum aquaticum
Rozšíření: Jihoamerický druh, vyskytující se původně od Ekvádoru a střední Brazílie po střední Chile a Argentinu. Zplanělý výskyt je znám z mnoha zemí celého světa: v Severní Americe je znám z Britské Kolumbie, většiny území USA, Mexika a Nikaraguy; v Evropě byl nalezen v Portugalsku (poměrně často), Španělsku, Francii, na Korsice, ve Velké Británii, Severním Irsku, Nizozemsku a v Německu, také na Madeiře; dále je znám z Jihoafrické republiky, Zimbabwe, Madagaskaru, Indie, Japonska, Tchaj-wanu, Filipín, Vietnamu, Malajského poloostrova, z ostrova Borneo, Jávy, Austrálie, Nového Zélandu a Havaje. V České republice je druh pěstován akvaristy a občas i v zahradních jezírkách, jeho zplanění je pravděpodobné.
Ekologie: Druh má ekologické optimum v mělkých stojatých nebo pomalu tekoucích vodách s bahnitým dnem a vysokým obsahem živin, velmi často roste také terestricky na obnaženém bahnitém substrátu. Řidčeji se může vyskytnout i v hlubších vodách do hloubky až 1,5 m. Preferuje oblasti s mírným až teplejším klimatem, je však znám i z nadmořských výšek nad 3000 m n. m. Převážně dvoudomý druh šířící se většinou vegetativně úlomky lodyh. V oblastech, kam byl zavlečen, jsou známy pouze samičí rostliny, které tudíž nepřinášejí žádná semena; avšak i v oblastech původního výskytu je tvorba plodů dosti vzácná. Na lokalitách díky agresivnímu vegetativnímu šíření rychle tvoří rozsáhlé, velmi husté a vitální porosty, které vytlačují ostatní rostliny, výrazně mění vlastnosti ekosystému a způsobují rychlé zazemňování.
Myriophyllum aquaticum
Popis: Vytrvalé, dvoudomé, vzácněji jednodomé vodní nebo bahenní byliny, přezimující pomocí oddenků. Lodyhy až 200 cm dlouhé, na obnaženém substrátu plazivé a kořenující v uzlinách, velmi bohatě větvené, u báze 4–5 mm silné, nasivělé, často zejména v dolních částech výrazně červeně zbarvené. Listy v přeslenech po (4–)5–6; ponořené listy méně často se vyskytující (většinou pouze ve větších hloubkách a u mladých jedinců, postupně odumírající), v obrysu obkopinaté, na vrcholu zaokrouhlené, (1,7–)3,5–4 cm dlouhé, (0,4–)0,8–1,2 cm široké, hřebenitě peřenosečné v 25–30 niťovitých úkrojků, často výrazně načervenalé; vynořené listy a listeny ± tuhé, sivozelené, pokryté voskovou vrstvou a proto zcela nesmáčivé, v obrysu úzce obkopinaté, na vrcholu zaokrouhlené, na bázi s četnými hydatodami, (1,5–)2,5–3,5 cm dlouhé, (0,4–)0,7–0,8 cm široké, hřebenitě peřenosečné v (18–)24–36 čárkovitých úkrojků. Květenství klasovité s listeny zcela podobnými listům; květy vždy jednopohlavné v paždí listenů, 4četné, podepřené dvěma 1,2–1,5 mm dlouhými listenci s (1–)2 zuby v horní třetině; samčí květy zprvu přisedlé, po otevření prašníků stopkaté (stopka až 4 mm dlouhá), s rudimentem semeníku, kališní lístky 4, velmi drobné, korunní lístky 4, (2,3–)2,7–3,1 mm dlouhé, 0,8–1,1 mm široké, žluté, slabě kápovité a kýlnaté; tyčinek 8, prašníky žluté; samičí květy velmi krátce stopkaté, kališní lístky 4, velmi drobné, bílé, koruna chybí; čnělky 4, kyjovité, blizny bílé, hustě brvité; semeník hruškovitý, 4pouzdrý. Plod podélně se rozpadající ve 4 jednosemenné plůdky (merikarpia); merikarpia válcovitá, za zralosti hladká, na vrcholu šikmo uťatá, ca 1,7 mm dlouhá, 0,6–0,7 mm v průměru.
Myriophyllum aquaticum
Myriophyllum aquaticum
Význam: Druh často pěstovaný v akváriích, zahradních a parkových jezírkách. Na Jávě jsou mladé lodyhy konzumovány jako zelenina, v Jižní Americe jsou používány jako krmivo pro dobytek a vodní drůbež. V některých oblastech sekundárního výskytu vykazuje tento stolístek invazní charakter; V USA je považován za agresivní invazní rostlinu s tendencí se šířit, není zde však ještě tak hojně rozšířen jako rovněž invazní eurasijský stolístek klasnatý (Myriophyllum spicatum).
Poznámka: Molekulární výzkum a cytometrické analýzy naznačují, že druh ve skutečnosti zahrnuje několik velmi podobných taxonů; problematika vyžaduje další studium.
Myriophyllum aquaticumMyriophyllum aquaticum
Myriophyllum aquaticum
Myriophyllum aquaticum
Myriophyllum aquaticum
Fotografováno dne 23. 7. 2013 (USA, Washington, Pacific County, South Bend, komplex tůní u Highway 101).