Čeleď: Haloragaceae R. Br. – zrnulovité
Myriophyllum hippuroides
Rozšíření: Druh západu Severní Ameriky. Je znám z jihu Britské Kolumbie, z Washingtonu, Oregonu a Kalifornie, ale vzácně se vyskytuje i ve středních (Wisconsin, Illinois) a jižních (Oklahoma, Texas) oblastech USA, snad i v Severní a Jižní Dakotě, Nebrasce a Kansasu.
Ekologie: Roste v jezerech, nádržích, mokřadech, strouhách a malých vodních tocích, ve vodách do hloubky cca 1 m. Vyhledává spíše mělčí, prohřáté vody v pokročilejším stadiu zazemnění, se silnou vrstvou bahna na dně. Kvete od června do srpna.
Myriophyllum hippuroides
Myriophyllum hippuroides
Popis: Vytrvalé vodní byliny s plazivými oddenky, kromě květenství celé ponořené, zřídka i tvořící subterestrické „stromečkovité“ formy. Lodyhy až 100(–150) cm dlouhé, bohatě větvené, žlutozelené a často (zejména na ponořených částech) načervenalé. Listy ponořené, v nepravidelných 4–5četných přeslenech, 1,5–3(–5) cm dlouhé, hřebenitě peřenosečné, členěné v 13–23 niťovitých úkrojků. Květenství klasovité, vynořené nad hladinu, s jednotlivými květy v 4–5četných přeslenech v úžlabí nápadných, 5–10 mm dlouhých a 1–2 mm širokých listenů, výrazně delších než květy, které jsou v horní části květenství celistvé, na okrajích ostře zubaté, v dolní části květenství se postupně stávají peřenosečnými a tvoří tvarový přechod směrem k ponořeným listům. Květy v horní části květenství samčí, v dolní samičí, ve střední části mohou být přítomny oboupohlavné květy, s velmi krátkou češulí, podepřené dvěma 0,6–0,7 mm dlouhými vejčitými listenci; kalich redukovaný, neznatelný; korunní lístky 4, žlutavě až zelenavě bílé, 1–2 mm dlouhé, u samičích květů většinou záhy opadavé; samčí květy se 4 tyčinkami; samičí květy se 4pouzdrým semeníkem a se 4 vzpřímenými, purpurovými, brvitými, za zralosti plodu opadávajícími bliznami, čnělky nezřetelné. Plod podélně se rozpadající ve 4 jednosemenné plůdky (merikarpia); merikarpia za zralosti hluboce rýhovaná, na stranách zploštělá, na vrcholu bez zobánku, 1,5–2 mm dlouhá, olivově zelená.
Záměny: Dosti podobný je druh Myriophyllum heterophyllum, který je původní ve východní polovině temperátní Severní Ameriky, avšak vyskytuje se i v západních částí USA, kam byl zavlečen. Liší se širšími, 1,5–5 mm širokými listeny v květenství, dále většími, 1–1,3 mm dlouhými listenci, nazpět zahnutými bliznami a merikarpii na povrchu hladkými, bez zobánku. Oba druhy se mohou křížit.
Poznámka: Rod Myriophyllum zahrnuje asi 68 druhů rozšířených téměř kosmopolitně. Centrum diverzity je – stejně jako u celé čeledi Haloragaceae – v Austrálii, kde je známo 42 druhů (z toho 37 endemických). Rod je významněji diverzifikovaný ještě v Asii (16 druhů) a v Severní Americe (14 druhů), naproti tomu v Evropě rostou jen 4 původní druhy.
Myriophyllum hippuroidesMyriophyllum hippuroides
Myriophyllum hippuroides
Myriophyllum hippuroides
Myriophyllum hippuroides
Fotografováno dne 15. 7. 2013 (USA, Washington, Snohomish, bezejmenné jezero jižně od Shadow Lake).