Syn.: Cliffortia flabellifolia Sond., Myrothamnus flabellifolius Welw., orth. var.
Čeleď: Myrothamnaceae Nied.

Myrothamnus flabellifolius

Rozšíření: Druh tropické východní a tropické jižní Afriky, jehož areál se táhne od Keni a Tanzanie přes Zambii, Zimbabwe, Botswanu a severní Namibii až po severovýchodní provincie Jihoafrické republiky, Svazijsko a Mosambik.

Ekologie: Roste na kamenitých svazích, na skalách a ve skalních štěrbinách, na stanovištích otevřených, slunných, stoupá až do nadmořské výšky okolo 1900 m. Kvete od října do března.

Myrothamnus flabellifolia

Popis: Dvoudomý opadavý keř dosahující výšky 30–100 cm, bohatě větvený, lysý, s větvemi poléhavými, vystoupavými až přímými, letorosty v průřezu hranatými, úzce křídlatými. Listy jsou křižmostojné, krátce řapíkaté, klínovité, (8–)10–14(–20) mm dlouhé a (3–)6–8(–15) mm široké, při vrcholu s (3–)5–7(–11) zuby; palisty jsou šídlovité. Květenství je terminální, 2–3(–5) cm dlouhé, poněkud připomíná jehnědy, květy jsou jednopohlavné, bezobalné, každý květ je přisedlý v úžlabí eliptického až vejčitého listenu, který je 1,2–1,8 mm dlouhý, vytrvávající; samičí květenství je větší než samčí, tyčinek je (3–)5–6(–8), jejich nitky jsou na bázi srostlé, prašníky jsou načervenalé; samičí květy jsou redukované na (2–)3 pestíky. Plodem je tobolka s vytrvávající čnělkou.

Využití: Dřevina nachází uplatnění v africké tradiční medicíně, z listů se též připravuje čaji podobný nápoj. V období sucha tato dřevina zcela zasychá, s prvními dešti se však probouzí k dalšímu životu, pro Afričany je tedy téměř magickým symbolem naděje a vzkříšení.

Poznámka: Rod Myrothamnus čítá pouze dva druhy, druhý příslušník tohoto rodu, Myrothamnus moschata, je endemitem Madagaskaru. Čeleď Myrothamnaceae zahrnuje jen tento jediný rod.

Myrothamnus flabellifolius
Myrothamnus flabellifolius
Myrothamnus flabellifolius

Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 9. 9. 2018 (Svazijsko, kaňon Ngwempisi Gorge).