Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Myrrhidendron donnellsmithii
Rozšíření: Areál se táhne od jižního Mexika (stát Chiapas) přes Guatemalu a Honduras, dále roste v Kostarice a v západní Panamě.
Ekologie: Typickým prostředím jsou horské střední a nízké lesy a mlžné dubové křivolesy poblíž horní stromové hranice v nadmořských výškách 2500–3400 m, nad hranicí lesa se občas vyskytuje i v přechodných křovinatých typech vegetace páramo.
Myrrhidendron donnellsmithii
Popis: Polykarpická dřevina stromkového vzrůstu, vysoká 1,5–7 m; mladší rostliny mají přízemní listy, starší poněkud připomínají palmu: tvoří křivolaké, řídce přímo větvené, lysé kmínky, kroužkované od odumřelých zbytků listů, s listy růžicovitě uspořádanými až pod vrcholem. Listy jsou střídavé, v obrysu trojúhle vejčité, 20–90 cm dlouhé, třikrát zpeřené; lístky jsou oválné až kopinaté, 2,5–10 cm dlouhé a 1,5–4 cm široké, lesklé, na rubu světlejší, před špičkou jemně pilovité, na vrcholku zašpičatělé; s mohutnou nafouklou pochvou; přízemní s řapíkem. Květenství tvoří velký složený okolík; paprsků je 30–45, 4–8 cm dlouhých; obal chybí, obalíček tvoří 8–12 celistvých nebo zpeřených listenů s červenou žilnatinou; květní stopky 8–12 mm dlouhé, lysé; květy jsou pětičetné, bílé, s 5 tyčinkami a spodním semeníkem; kalich není zřetelný. Dvounažky jsou podlouhlé, 10–16(–18) mm dlouhé a 3–4 mm široké, na hřbetě stlačené, s 5 nevýraznými žebry.
Myrrhidendron donnellsmithiiMyrrhidendron donnellsmithii
Myrrhidendron donnellsmithii
Myrrhidendron donnellsmithiiMyrrhidendron donnellsmithii
Myrrhidendron donnellsmithii
Myrrhidendron donnellsmithii
Poznámka: Velmi bizarní miříkovitá rostlina neobvyklého stromkového vzhledu. Ačkoli zástupci této čeledi mohou být velmi statní, např. andělika lékařská (Angelica archangelica) a druhy rodu ločidlo (Ferula), k dřevnatění stonků dochází zcela výjimečně. Celkem standardní keřový vzhled mají některé mediteránní nebo makaronéské druhy rodu prorostlík (Bupleurum). Dřevnaté kmínky tvoří ještě např. madeirský endemit Melanoselinum decipiens, který však má tyto kmínky přímé, nevětvené a pod odkvětu hynou – rostlina je monokarpická.
Myrrhidendron donnellsmithii
Myrrhidendron donnellsmithii
Myrrhidendron donnellsmithii
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 1. a 2. 3. 2009 (Kostarika, Cerro de la Muerte a NP Volcán Irazú).