Syn.: Scandix odorata L., Chaerophyllum odoratum (L.) Crantz, Lindera odorata Asch., Selinum myrrhis E. H. L. Krause
Česká jména: čechřice vonná (Presl 1846, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: čechrica voňavá (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Myrrhis odorata
Rozšíření: Původní výskyt čechřice je předpokládán pouze z hor jižní Evropy – od Pyrenejí přes Alpy a severní Apeniny po Dinarské pohoří. Pěstováním se rozšířila do Velké Británie, dalších částí střední Evropy, do Skandinávie a Pobaltí, ale i na Kavkaz. V České republice byl v minulosti hojně pěstovaný v územích osídlených německým etnikem a zejména v severním pohraničí od podhůří Jizerských hor, Krkonoš, Orlických hor po Hrubý Jeseník dosti často zplaněl, výskyt jinde je mnohem řidší. Na Slovensku existují staré údaje z Bílých Karpat.
Ekologie: Na loukách a okrajích křovin, podél potoků a cest, na humózních, živinami bohatých půdách, často na pohostinných stanovištích. Převážná většina lokalit v ČR leží v nadmořských výškách 400–800 m. Kvete poměrně brzy, zpravidla v květnu a v první polovině června.
Myrrhis odorata
Popis: Statná vytrvalá bylina, lodyhy oblé, jemně rýhované, duté, většinou krátce jemně chlupaté, až 120 cm vysoké, větvené. Přízemní listy jsou řapíkaté, v obrysu trojúhelníkovité, až 50 cm dlouhé, 3–4krát zpeřené, matné, na okraji a na rubu (v mládí i na líci) na žilkách krátce chlupaté, lístky posledního řádu jsou peřenoklané až peřenosečné, nepravidelně zubaté. Lodyžní listy se k vrcholu zmenšují, nejvyšší jsou přisedlé. Složené okolíky tvoří 5–20 okolíčků, listeny obalu chybějí, listeny obalíčku jsou kopinaté. Květy jsou bílé, mají nezřetelný kalich, koruna může slabě paprskovat. Dvounažky jsou nápadně velké, podlouhlé, 2–2,5 cm dlouhé, zelenohnědé, lesklé. Celá rostlina příjemně voní po anýzu.
Myrrhis odorata
Myrrhis odorata
Záměny: Vzhledem se čechřice nejvíce podobá kerblíku lesnímu (Anthriscus sylvestris), od nějž se odlišuje mohutnějším vzrůstem, matnými, více chlupatými listy, za plodu pak neobvykle velkými plody; velmi odlišná je také vůně (kerblík lesní voní spíše po mrkvi). Podobně vonící kerblík třebule (Anthriscus cerefolium) je na rozdíl od čechřice útlá jemná monokarpická rostlina.
Využití: V minulosti byla čechřice hojně využívána jako zelenina a jako léčivka, zejména ve veterinární medicíně. Současné výskyty u nás představují vesměs zbytky někdejších kultur.
Myrrhis odorataMyrrhis odorata
Myrrhis odorata
Fotografovaly Alena Vydrová, ve dnech 23. 5. 2009 (Pec pod Sněžkou), 16. 5. 2010 (Želnava) a Naďa Gutzerová, dne 19. 6. 2008 (kultura).