Nevelká přírodní památka Nad vápenkou, vyhlášená roku 2001, jejíž celková výměra nečiní ani jeden celý hektar, se nalézá jen několik metrů od vlakové zastávky Javorník nad Veličkou, u hranice CHKO Bílé Karpaty (okres Hodonín). Předmětem ochrany jsou bývalé pastviny s výskytem typických teplomilných druhů bělokarpatských luk. Nejznámější je zdejší populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), největší v Bílých Karpatech.

Nad Vápenkou

Květena je bohatá, jmenujme například chrpu čekánek (Centaurea scabiosa), pcháč panonský (Cirsium pannonicum), zvonek klubkatý (Campanula glomerata), jetel horský (Trifolium montanum) a jetel červenavý (T. rubens), prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum), máčku ladní (Eryngium campestre), jehlici trnitou (Ononis spinosa), či vítod větší (Polygala major).

Nad Vápenkou

Objevíme zde také rozrazil vstavačovitý (Veronica orchidea), bělozářku větevnatou (Anthericum ramosum), oman vrbolistý (Inula salicina), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), ožanku kalamandru (Teucrium chamaedris), lněnku lnolistou (Thesium linophyllon), devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), hvozdík kartouzek širolistý (Dianthus carthusianorum subsp. latifolius), hrachor širolistý (Lathyrus latifolius), z trav sveřep vzpřímený (Bromus erectus), válečku prápořitou (Brachypodium pinnatum), třeslici prostřední (Briza media).

Nad Vápenkou

Ze vzácnější druhů zde roste len žlutý (Linum flavum), kozinec dánský (Astragalus danicus), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), vstavač osmahlý (Neotinea ustulata), uváděny jsou též vstavač vojenský (O. militaris) a vstavač bledý (O. pallens).

Nad Vápenkou

Fotografováno dne 14. 7. 2013.