Zobrazit místo Namaqualandská provincie na větší mapě

Tato provincie se rozkládá v jižní polovině vnitrozemské části Namibie, přesahuje do Jihoafrické republiky a jihozápadní Botswany. Náleží do Karoo-namibské oblasti Paleotropis. Zahrnuje nejvyšší horské skupiny v Namibii i jihozápadní část pouště Kalahari.
Namaqualandská provincie
Horninový podklad je předprvohorní, kyselý. Klima je semiaridní až aridní, srážky nemusí přicházet každým rokem a často mají podobu letních přívalů. Teploty stoupají až ke 40 °C, ale zejména v zimních nocích mohou poklesat poměrně hluboko pod bod mrazu.
Namaqualandská provincie
K nejvýznamnějším vegetačním typům patří savana, v níž mohou dominovat akácie (Acacia) nebo Colophospermum mopane (Fabaceae), případně křoviny se zastoupením druhů rodu Commiphora (Burseraceae), Combretum (Combretaceae) a dalších. V jiných vegetačních typech převládají trávy, např. z rodů Stipagrostis, Setaria, Eragrostis aj., spolu s různými bylinnými či keřovitými bobovitými (Fabaceae) a hvězdnicovitými (Asteraceae).
Namaqualandská provincie
Květena čítá poměrně vysoký podíl endemitů na druhové úrovni, zejména mezi pryšci (Euphorbia), ale i zástupci čeledi paznehtníkovitých (Acanthaceae), lipnicovitých (Poaceae) a dalších. Přesahují sem druhy ze sousedních provincií oblasti Karoo-namibské i ze Zambezijské provincie, která již náleží do Súdánsko-zambezijské oblasti.
Namaqualandská provincie
Z původních druhů provincie na BOTANY.cz najdete:

Sousedící floristické provincie:

Namaqualandská provincie
Fotografovala Olga Urbánková.