Syn.: Ajax pseudonarcissus (L.) Haw.
Česká jména: narcyz kadeřavý (Presl 1819), narcis kadeřavý (Sloboda 1852), arcis žlutý (Opiz 1852), narcisek žlutý (Čelakovský 1879), narcis žlutý (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: narcis ledanarcis (Reuss 1853), narcis žltý (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Amaryllidaceae Jaume St.-Hil. – amarylkovité
Narcissus pseudonarcissus
Rozšíření: Původní areál rozšíření je situován do jihozápadní a západní Evropy včetně Britských ostrovů, v areálu se rozlišuje několik poddruhů. Druhotně se vyskytuje ve střední Evropě, roste také v Severní Americe. U nás občas zplaňuje z kultur, kde je často pěstovaný. Setkáme se s ním v sudetských pohořích, kde bývá pozůstatkem po původním (předválečném) osídlení. Objevovat se může ale i jinde. Rozšíření zplaněných populací není dostatečně známé.
Ekologie: Roste na mírně vlhkých loukách, propustných, spíše kyselých půdách. Kvete od března do května.
Popis: Vytrvalá rostlina s větší podzemní cibulí, často rostoucí v menších trsech. Listy mají sivozelenou barvu, jsou úzké a dlouhé až 30 cm, z cibule jich vyrůstá většinou do 6. Květní stvol může výškou převyšovat listy a nese většinou jeden nicí květ, ten je velký s výrazně dlouhou trubkovitou pakorunkou, celý je sytě žlutě zbarvený.
Narcissus pseudonarcissus
Narcissus pseudonarcissus
Fotografováno dne 27. 4. 2010 (Krušné hory, bývalá osada Háj).