Syn.: Ajax lusitanicus M. Roem., Ajax reflexa (Brot.) M. Roem., Assaracus capax (Salisb.) Haw., Assaracus reflexus (Brot.) Haw., Ganymedes albus Haw., Ganymedes capax (Salisb.) Herb., Ganymedes effusus Salisb., Ganymedes linnaei Kunth, Ganymedes nutans Haw., Ganymedes ochroleucus Haw., Ganymedes pulchellus (Salisb.) Salisb., Ganymedes reflexus (Brot.) Herb., Ganymedes striatulus Haw., Ganymedes triandrus (L.) Haw., Hermione concolor M. Roem., Hermione homochroa M. Roem., Hermione pulchella (Salisb.) M. Roem., Hermione weinmannii M. Roem., Illus triandrus (L.) Haw., Narcissus arcuatus Heynh., Narcissus campanulatus Link, Narcissus capax (Salisb.) Schult. et Schult. f., Narcissus haworthii G. Don, Narcissus jonquilloides Willd. ex Schult. et Schult. f., Narcissus loiseleurii (Rouy) Traub, Narcissus pulchellus Salisb., Narcissus pyrenaicus Pers., Narcissus reflexus Brot., Narcissus striatellus Spach, Queltia capax Salisb., Queltia triandra (L.) M. Roem.
Čeleď: Amaryllidaceae Jaume St.-Hil. – amarylkovité
Narcissus triandrus
Rozšíření: Téměř celý Pyrenejský poloostrov (kromě Pyrenejí, pobřežních oblastí Středozemního moře a jihu Portugalska) a francouzské ostrovy Archipel des Glénan, které se nacházejí u pobřeží Bretaně (traduje se, že v 19. století najela v těchto místech na mělčinu portugalská loď, která vezla náklad cibulek tohoto druhu narcisu do Holandska, a tak vznikla zdejší narcisová populace).
Ekologie: Roste na loukách, pastvinách, kamenitých stráních i skalnatých svazích, na světlinách v borových i listnatých lesích, v pásmu od pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1800 m. Kvete od února do května.
Narcissus triandrus

Narcissus triandrus

Popis: Vytrvalá bylina s podzemní cibulkou, která dosahuje zhruba 2,6 cm v průměru. Přízemní čárkovité listy vyrůstají v počtu 1–3, jsou 8–39 cm dlouhé a 0,1–0,3(–0,6) cm široké, na rubu žebernaté, tmavozelené. Stvol je přímý, 11–35 cm dlouhý, lysý, zakončený 1–3(–5) nicími květy, okvětní trubka je přímá, až 19 mm dlouhá, pakorunka je krátce trubkovitá, na okraji hladká, 6–20 mm dlouhá a 7,6–19,9 mm široká, okvětní lístky jsou nápadně nazpět obrácené, až 27 mm dlouhé a 9 mm široké, bledě nebo i živě žluté, tyčinky a blizna jsou delší než pakorunka. Plodem je obvejčitá tobolka až 17 mm dlouhá.
Ohrožení a ochrana: Druh je ve Španělsku chráněn zákonem, je také začleněn do soupisu vzácných a přísně chráněných druhů Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva), je uveden i ve Směrnicích o stanovištích (92/43/EHS). Ve Směrnicích najdeme i poddruh Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb. ex Sweet) D. A. Webb, který je údajně endemitem ostrovů Archipel des Glénan. Vzhledem k výše naznačené pseudopůvodnosti této populace, jeví se zařazení tohoto taxonu do uvedeného seznamu mírně řečeno jako pikantně komické. Přesto je tento poddruh ve Francii chráněn zákonem.
Poznámka: Druh je poměrně variabilní, rozdíly se projevují také v barvě květu. Dříve byl tento znak zohledňován i při rozlišování poddruhů a variet, avšak ukázal se jako neudržitelný. Proto se dnes rozlišují jen poddruhy dva, tedy nominátní a N. t. subsp. pallidulus, u nichž se bere na zřetel spíše počet listů a tvar koruny.
Narcissus triandrus
Narcissus triandrus
Narcissus triandrus
Fotografováno dne 18. 5. 2011 (Španělsko, úbočí pohoří Picos de Europa).